Children's Rights and Migration in Turkey Cover Image
  • Price 3.99 €

Türkiye’de Çocuk Hakları ve Göç
Children's Rights and Migration in Turkey

Author(s): Zeynep Ata
Subject(s): Geography, Regional studies, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Turkey; migration; children rights; refugees;
Summary/Abstract: Son yıllarda hem dünya hem de Türkiye gündemini oldukça meşgul eden Suriyeli göçmenler konusu, yetişkinlerle birlikte çocuk mağduriyetlerinin de olması endişesiyle hükümetleri alarma geçirmiştir. Birçok devlet bir araya gelip bunun son yılların en büyük kitlesel felaketi olduğu konusunda görüş birliği yapmış, eylem planları hazırlamıştır. Geçici koruma statüsü verilse de Suriyeliler Türkiye’de mülteci konumunda yer almaktadırlar. Çalışmada Türkiye’deki çocuk hakları konusu mevcut verilerle incelenmekte ve göçmenlerin önemli bir kısmını oluşturan Suriyeli çocuklarla ilgili veriler bu haklar doğrultusunda tartışmaya açılmaktadır.

  • Page Range: 185-189
  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2017
  • Language: Turkish