Turkey's Syrian Child Brides: A Sociological Evaluation Cover Image
  • Price 3.99 €

Türkiye’nin Suriyeli Çocuk Gelinleri: Sosyolojik Bir Değerlendirme
Turkey's Syrian Child Brides: A Sociological Evaluation

Author(s): Dolunay Şenol, Aybike Dinç
Subject(s): Geography, Regional studies, Cultural Anthropology / Ethnology, Family and social welfare, Migration Studies, Socio-Economic Research
Published by: Transnational Press London
Keywords: Turkey; Syria; child brides; sociological evaluation; family; early age; wellfare;
Summary/Abstract: Göç olgusu, özellikle göç alan bölge için pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Gerek kırdan kente, gerekse ülkeler arası göçlerde öncelikli sorunlar olarak çarpık kentleşme, kentlerin etrafında veya sanayi bölgelerine yakın yerlerde sağlıksız yerleşim bölgelerinin oluşması, işsizlik oranının artması, eğitim ve sağlık sorunlarının baş göstermesi, suç oranının artması ve sosyo-kültürel yapıda meydana gelen değişiklikler gösterilmektedir. Birer toplumsal sorun olarak nitelenen bu durumların sebeplerinin anlaşılabilmesi ve çözüm yolları geliştirilebilmesi için öncelikle “göç”, “göçmen”, “sığınmacı”, “mülteci” gibi kavramları açıklamakta ve sığınmacıların göç sırasında ve sonrasında yaşadığı sorunlara değinmekte fayda vardır.

  • Page Range: 231-245
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2017
  • Language: Turkish