Visibility and Language of Immigrant Children in Istanbul Cover Image
  • Price 3.99 €

İstanbul’da Göçmen Çocukların Görünürlükleri Ve Dile Getirdikleri
Visibility and Language of Immigrant Children in Istanbul

Author(s): Yasemin Cakirer Ozservet, Semra Boz
Subject(s): Sociolinguistics, Migration Studies, Identity of Collectives
Published by: Transnational Press London
Keywords: Istanbul; migration; immigrant children; language; visibility;
Summary/Abstract: İlk kez 1989 yılında onaylanan ve günümüzde ikisi hariç BM üyesi diğer tüm ülkeler tarafından imzalanmış olan Birlemiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS), Çocuk haklarına yönelik bilinen en temel uluslararası metin olma özelliğine sahiptir. Söz konusu sözleşmede çocukların korunma, katılım, yaşama ve gelişim gibi temel haklarına değinilmiştir. Çocukların özel olarak bir sözleşme yöntemiyle korunmasına neden ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü, Dünyada yaklaşık 50 milyon çocuk köklerinden koparılmış durumdadır. Bu çocukların % 8’inin uzman bakımına ihtiyacı vardır. Çocukların, 10.400’ü refakatsiz veya anne-babası ayrılmış, % 52’den fazlası da okul çağında olup okula gidemeyenlerdir (UNICEF, 2016).

  • Page Range: 191-208
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2017
  • Language: Turkish