Syrian Children in Turkey and Youth: Problems Encountered From the Legislation and Suggested Solutions Cover Image
  • Price 3.99 €

Türkiye’deki Suriyeli Çocuk ve Gençler: Mevzuattan Uygulamaya Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Syrian Children in Turkey and Youth: Problems Encountered From the Legislation and Suggested Solutions

Author(s): Hıdır Düzkaya, Erdinç Yazıcı
Subject(s): Geography, Regional studies, Human Rights and Humanitarian Law, Public Law, Demography and human biology, Present Times (2010 - today), Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: migration; immigration; Turkey; Syrian refugees; children; youth; legislation; law;
Summary/Abstract: Kişilerin yada grupların sembolik, coğrafi veya idari sınırların ötesinde yeni yerleşim alanları ve sosyalliklere doğru hareketi olarak tanımlanabilecek göç, çoğunlukla homojen olmayan iç dinamikleri nedeniyle göç alan toplumların yaşamlarını değiştirmekte ve şekillendirmektedir (Özkarslı, 2014: 7). Göç ile ilgili birçok farklı sınıflandırma yapılmasına rağmen, ana planda beş farklı kategori altında incelenebilmektedir. Bunlar arasında göçün hedef aldığı coğrafyaya göre iç veya dış, zamana göre kısa veya uzun süreli, iradeye bağlı olarak gönüllü veya zorunlu, büyüklüğüne göre bireysel veya kitlesel ve yasalara uygunluğuna bağlı olarak düzenli veya düzensiz göç kategorileri öne çıkmaktadır.

  • Page Range: 35-47
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2017
  • Language: Turkish