Social Adaptation Process of Children in the Example of Syrian and Azerbaijani Refugee Children Cover Image
  • Price 4.50 €

Suriyeli ve Azerbaycanlı Mülteci Çocuklar Örneğinde Çocukların Sosyal Uyum Süreci
Social Adaptation Process of Children in the Example of Syrian and Azerbaijani Refugee Children

Author(s): Kamala Gahramanova
Subject(s): Geography, Regional studies, Cultural Anthropology / Ethnology, Social development, Social differentiation, Present Times (2010 - today), Migration Studies, Peace and Conflict Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Syria; Azerbaidjan; forced migration; refugee children; social adaptation;
Summary/Abstract: Suriye, Irak, Afganistan ve Dağlık Karabağ gibi topraklarda silahlı çatışmalar, askeri operasyonlar ve savaşlar olan ülkelerde çocuklar da dâhil olmak üzere mülteci varlığını oluşturmaktadır. Tüm mültecilerde, aynı ve farklı milletlere mensup olan yaş, milli, dini ve cinsiyet farklılıklarına bakılmaksızın bu zorunlu göç durumunun maddi, sosyal ve psikolojik etkileri oluşmaktadır (Buslayeva, Makarova, 2016:3). Göç ve savaşlardan en çok etkilenen ise çocuklardır. Psikolojik sarsıntı geçirerek hayatları tehdit altında olan çocuklar alışılmış ortamı kaybederler ve onlar için değerli olan her şeyi, evlerini, eşyalarını, sevdiklerini, vatanını bırakıp mümkün olan tüm yolları kullanarak yaklaşan tehlikeden kurtulmak için vatanlarını terk ederler. K.Horney kuramında belirtmiştir ki “bu doğal bir süreçtir ve birey yaşamındaki iki temel eğilime bağlı olarak yönelim gösterir. Bunlar emniyet ve doyumdur. Emniyet ve doyum kişiliği yönetir. Birey korkmadan yaşamak ister. Korku ve güvenlik aynı temel ihtiyacın iki kutbudur. Birey güvenlik arar, korkudan kaçar” (URL-1). Bu ‘kaçış’ doğaldır.

  • Page Range: 75-85
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2017
  • Language: Turkish