The Case of Immigration in Terms of Social Work Profession Cover Image
  • Price 3.99 €

Sosyal Hizmet Mesleği Açısından Göç Olgusu
The Case of Immigration in Terms of Social Work Profession

Author(s): İsmet Galip Yolcuoğlu
Subject(s): Welfare systems, Migration Studies, Socio-Economic Research
Published by: Transnational Press London
Keywords: migration; social work; immigration; wellfare;
Summary/Abstract: Dünyada küreselleşmenin doğrudan ya da dolaylı etkileri, bölgesel çatışmalar, yoksulluk, teknoloji vb. faktörlerden dolayı göç edenlerin sayısı giderek artmakta olup, uluslararası göçmen sayısının 1965’de 75 milyon, günümüzde 214 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Göç, çok farklı kültürlerden gelen bireylerin etkileşimi ile ortaya çıkan kültürel uyum sorunlarını getirmekte; dil, din, gelenek, kültür vb. pek çok açıdan birbirinden tümüyle farklı geçmişlere sahip bireyler aynı ortamda yaşamını sürdürmeleri o kadar da kolay olmamaktadır.

  • Page Range: 225-230
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2017
  • Language: Turkish