Immigration and Child Self: Rated Limbo Cover Image
  • Price 3.99 €

Göç ve Çocuk Benliği: Araftakiler
Immigration and Child Self: Rated Limbo

Author(s): Hasan Bacanli
Subject(s): Geography, Regional studies, Developmental Psychology, Psychology of Self, Present Times (2010 - today), Migration Studies, Identity of Collectives
Published by: Transnational Press London
Keywords: migration; immigration; children; identity; psychology; social development; Syrian children; Turkey;
Summary/Abstract: Kimlik insanın kendisinin kim olduğu ile ilgili algılarıdır. Benlik ise kişinin kendisinin kim olduğu ile ilgili öznel algılarından oluşur. Bir anlamda kimliğin sosyal, benliğin bireysel olduğu söylenebilir. Deyim yerindeyse, kişi bir yandan kendisinin kim olduğu ve diğerleri arasındaki konumunu içeren kimlik duygusuna, diğer yandan kendisinin nasıl bir kişi olduğu ile ilgili olarak benlik duygusuna sahiptir. Benlik ve kimlik hemen hemen aynı yapının iki yüzünü oluştururlar. Psikoloji daha çok benlik algısını ele almaktadır.

  • Page Range: 17-24
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2017
  • Language: Turkish