Life Experiences of Syrian Refugee Women and Children in the Migration Process: Example of Kilis City Cover Image
  • Price 3.99 €

Suriyeli Sığınmacı Kadın ve Çocukların Göç Sürecindeki Yaşam Tecrübeleri: Kilis Şehri Örneği
Life Experiences of Syrian Refugee Women and Children in the Migration Process: Example of Kilis City

Author(s): Muazzez Harunoğulları, Yadigar Polat
Subject(s): Gender Studies, Sociology, Family and social welfare, Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Turkey; Kilis; Syrian immigrants; women; refugee; forced migration; children; life experiences;
Summary/Abstract: Göç; bireysel, grup ve kitlesel olarak nüfusun bir idari sınırdan başka bir idari sınıra olan hareketidir. Göç hareketi sonucu yalnızca fiziksel mekân değil aynı zamanda sosyal yapıda da değişim yaşanmaktadır. Göç olgusu, insanoğlunun tarihi boyunca sürekli olarak yaşanmış doğal afetler, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, dini gibi pek çok nedene bağlı olarak gerçekleşmiştir. Göç etme nedenleri zamana ve mekâna göre farklılık göstermekle birlikte, yaşanan göçler hem göç edenler hem de varış ülkedeki sosyo-ekonomik hayat üzerinde önemli etkiler (Doğan ve Karakuyu, 2016: 303) meydana getirmektedir. Uluslararası insan hareketleri ulus ötesi nüfus akımları zaman ve mekanda süreklilik arz etmektedir. Göç sürecinin karmaşık ve çok yönlü bir doğası vardır (Massey vd. 2014:12).

  • Page Range: 247-261
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2017
  • Language: Turkish