Intercultural Education Models for Refugee Children in Turkey Cover Image
  • Price 3.99 €

Türkiye’deki Mülteci Çocukları için Kültürlerarası Eğitim Modeli
Intercultural Education Models for Refugee Children in Turkey

Author(s): Ulaş Sunata
Subject(s): Education, Geography, Regional studies, Cultural Anthropology / Ethnology, State/Government and Education, Migration Studies, Identity of Collectives
Published by: Transnational Press London
Keywords: Turkey; migration; children; intercultural education;
Summary/Abstract: Göç ve mülteci arka planlı çocuk ve gençler dünya nüfusunun önemli bir kesimini oluşturuyor. Son beş yıldır yaşanılan mülteci kriziyle, Türkiye’deki ilgili çocukların boyutu çarpıcı biçimde artmıştır. Türkiye’de Suriye’den gelen ve geçici koruma altında olanların Türkiye nüfusuna oranı yüzde üçü geçmiştir. Bazı bölge ve şehirlerde bu oran yüzde 20, hatta bir şehirde yüzde 50’yi geçmektedir. Bu durum önemli demografik değişime sebep vermiştir: Suriyeli mültecilerle birlikte daha genc bir nüfus. Yarısı 19 yaş altı olan yeni mülteci nüfusun başat ihtiyacının eğitim olduğu açıktır. İltica arka planlı bir çocuğun eğitime adaptasyonu özel bir durumdur. Bu bildiri; sosyal içerleme ilkesiyle her çocuğun iyi kalitede eğitime erişim hakkı temeline saygıyla Türkiye’deki okul sisteminde kültürlerarası eğitim imkanlarının düzenlenmesi ve çoğaltılması üzerine olacaktır.

  • Page Range: 275-277
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2017
  • Language: Turkish