Education and Educational Problems of Syrian Refugees in Turkey Cover Image
  • Price 3.99 €

Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Durumları ve Eğitim Sorunları
Education and Educational Problems of Syrian Refugees in Turkey

Author(s): Adnan Gümüş
Subject(s): Education, Geography, Regional studies, State/Government and Education, Present Times (2010 - today), Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Turkey; Syria; refugees; forced migration; education;
Summary/Abstract: Görüldüğü üzere Suriyeli sığınmacıların genel ve yaygın statüsü, “Geçici Koruma” statüsü şeklindedir. Bir uluslararası koruma türü olan Geçici Koruma Statüsü, ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak Türkiye’ye girmiş T.C. vatandaşı olmayan yabancı uyruklulara sağlanan korumayı ifade etmektedir ki, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış Suriyelilerin büyük kısmı Türkiye’de geçici koruma statüsü altında yaşamaktadırlar. Geçici koruma statüsü, oturum (ikamet) hakkının yanı sıra sağlık, eğitim, sosyal yardım hizmetlerine ve iş piyasasına erişim haklarını ve geri gönderilmemeyi teminat altına almaktadır.

  • Page Range: 125-144
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2017
  • Language: Turkish