Socio-Cultural and Socio-Psychological Problems of Syrian Children: Example of Istanbul Sultanbeyli Cover Image
  • Price 3.99 €

Suriyeli Çocukların Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Psikolojik Sorunları: İstanbul Sultanbeyli Örneği
Socio-Cultural and Socio-Psychological Problems of Syrian Children: Example of Istanbul Sultanbeyli

Author(s): Abulfez Süleymanov, Pelin Sönmez
Subject(s): Psychology, Geography, Regional studies, Cultural Anthropology / Ethnology, Social psychology and group interaction, Social development, Social differentiation, Present Times (2010 - today), Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Turkey; migration; Syrian refugees; children; Istanbul; Sultanbeyli; socio-cultural issues; socio-psychological issues;
Summary/Abstract: Zorunlu göçler kapsamında değerlendirilen göçlerin en trajik olanı sığınmacı göçleridir. Zira bu göçlerin ekonomik ve sosyo-kültürel sonuçları çok yönlüdür. Bunun yanı sıra “sığınmacılar”, üzerinde hassasiyetle durulması gereken en önemli göçmen grupları arasında yer almaktadır (Deniz, 2009: 189). Bunlar, artık kaybedecek hiçbir şeyi olmayan ve çoğunlukla ülkelerine tekrar dönme imkânı bulunmayan insanlardan oluşmaktadır. Başta barınak ve yiyecek gibi temel ihtiyaçların yanı sıra pek çok ciddi sorunla yüz yüze kalan bu insanlar, psikolojik açıdan da göç sürecinden derin bir şekilde etkilenmektedirler. Zira bu kişilerin ülkelerini terk edip belli ilişkisel ağlarla örülmüş bir topluluğun mensubu olmaktan uzaklaşarak yeni bir topluluk içinde yaşamaya başlaması, yerleştikleri bu yeni ortamda gerek dini gerek sosyal gerekse kültürel açıdan bazı sorunlarla karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Bu sorunların derecesi ve mücadele biçimleri, göç edilen yerin fiziksel, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleriyle, ortaya çıkan sorunlarla baş etmeye ve uyum sağlamaya dönük olarak sahip olduğu mekanizmalarla ilişkili olarak değişmektedir.

  • Page Range: 145-157
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2017
  • Language: Turkish