Immigration and Early Childhood Development: A Global Perspective Cover Image
  • Price 3.99 €

Göç ve Erken Çocukluk Gelişimi: Global Bir Bakış
Immigration and Early Childhood Development: A Global Perspective

Author(s): Nurper Ülküer
Subject(s): Geography, Regional studies, Human Rights and Humanitarian Law, Developmental Psychology, Social development, Family and social welfare, Present Times (2010 - today), Migration Studies, Peace and Conflict Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: migration; immigration; children; childhood development; human rights; family;
Summary/Abstract: Göç olgusu, yüzyıllar boyu insanların kendilerine daha uygun yaşam kurabilme isteği ve çabasıyla var olagelmiştir. Hemen hemen her ailenin uzun veya kısa bir göç hikayesi vardır. Ancak son yıllarda, bilhassa iç ve dış toplumsal çatışmaların sonucu olarak, insanların göçe zorlanması yığınlar halinde göç dalgalarının oluşmasına neden olmaktadır. Sayısı bir milyarı bulan, göçmenlerin ve yeni bir “vatan” arayan mültecilerin insan hakları ve insanca yaşama ihtiyaçlarının birçok uluslararası platformda tartışılmakta, Sivil Toplum Örgütleri ve Birleşmiş Milletler nezdine, bilhassa 2030 Dünya Kalkınma Gündemi çerçevesinde çözümler aranmaktadır. Konu acil ve komplekstir.

  • Page Range: 29-33
  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2017
  • Language: Turkish