On the Frontiers of Civilisations. Bessarabia in Geopolitical, Economic, Cultural and Religious Context Cover Image

LA FRONTIERELE CIVILIZAȚIILOR. BASARABIA IN CONTEXT GEOPOLITIC, ECONOMIC, CULTURAL ȘI RELIGIOS
On the Frontiers of Civilisations. Bessarabia in Geopolitical, Economic, Cultural and Religious Context

Contributor(s): George Enache (Editor), Arthur Viorel Tulus (Editor), Eugen Drăgoi (Editor), Dragoş-Cristian Căldăraru (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, General Reference Works, Geography, Regional studies
Published by: Galaţi University Press
Keywords: BESSARABIA

  • Print-ISBN-13: 978-606-8348-10-0
  • Page Count: 467
  • Publication Year: 2011
  • Language: Romanian
Problema Basarabiei în Lucrarea "Cronica Moldovei De La Cracovia"

Problema Basarabiei în Lucrarea "Cronica Moldovei De La Cracovia"
(The Problem of Bessarabia in "The Chronicle of Moldavia from Krakow")

Mitropolitul Gavriil Bănulescu‑Bodoni, Generalul Prozorovski şi Galaţii

Mitropolitul Gavriil Bănulescu‑Bodoni, Generalul Prozorovski şi Galaţii
(Metropolitan Gavriil Bănulescu ‑ Bodoni, General Prozorovski and Galaţii)

Бессарабия XIX – XX ст.: мультикультурный субъект европейской истории или ее геополитический объект?

Бессарабия XIX – XX ст.: мультикультурный субъект европейской истории или ее геополитический объект?
(Bessarabia XIX - XX centuries: a multicultural subject of European history or its geopolitical object?)

Население придунайского региона в конце XVIII ‑ начале ХІХ вв.: происхождение, пути миграций, етносоциальный состав, демография, внешность (реконструкции на примере города ‑ крепости Измаил)

Население придунайского региона в конце XVIII ‑ начале ХІХ вв.: происхождение, пути миграций, етносоциальный состав, демография, внешность (реконструкции на примере города ‑ крепости Измаил)
(The population of the Danube region at the end of the 18th - beginning of the 19th centuries: origin, migration routes, ethno-social composition, demography, appearance (reconstructions on the example of the city-fortress of Izmail))

Raporturile dintre populaţia autohtonă a Basarabiei şi minorităţile confesionale în prima jumătate a secolului al XIX‑lea

Raporturile dintre populaţia autohtonă a Basarabiei şi minorităţile confesionale în prima jumătate a secolului al XIX‑lea
(Relations between the native population of Bessarabia and denominational minorities in the first half of the 19th century)

Prezenţa elementului grec în structura demografică a Basarabiei în prima jumătate a secolului al XIX‑lea

Prezenţa elementului grec în structura demografică a Basarabiei în prima jumătate a secolului al XIX‑lea
(The presence of the Greek element in the demographic structure of Bessarabia in the first half of the 19th century)

Componenţa etnică a absolventelor primului liceu laic de fete din oraşul Chişinău în perioada (1864‑1923) – „Liceul de fete nr. 1 al Zemstvei din Basarabia”

Componenţa etnică a absolventelor primului liceu laic de fete din oraşul Chişinău în perioada (1864‑1923) – „Liceul de fete nr. 1 al Zemstvei din Basarabia”
(The ethnic composition of the graduates of the first secular girls 'high school in the city of Chisinau during (1864-1923) - "Girls' High School no. 1 of the Bessarabian Zemstva ”)

Vechi cărţi bisericeşti semnalate de Zamfir Arbore În Dicţionarul Geografic al Basarabiei la începutul veacului al XX‑lea

Vechi cărţi bisericeşti semnalate de Zamfir Arbore În Dicţionarul Geografic al Basarabiei la începutul veacului al XX‑lea
(Old church books reported by Zamfir Arbore in the Geographical Dictionary of Bessarabia at the beginning of the 20th century)

Relațiile româno‑ruse (1878‑1888). Tensiuni, conflicte și încercări de reconciliere

Relațiile româno‑ruse (1878‑1888). Tensiuni, conflicte și încercări de reconciliere
(Romanian-Russian relations (1878-1888). Tensions, conflicts and attempts at reconciliation)

Locotenent‑colonelul Mihail Drăghicescu: Contribuţii La Istoria Moldovei

Locotenent‑colonelul Mihail Drăghicescu: Contribuţii La Istoria Moldovei
(Lieutenant ‑ Colonel Mihail Drăghicescu: Contributions to the History of Moldova)

Nicolae Iorga Şi Centenarul Răpirii Basarabiei (1812‑1912)

Nicolae Iorga Şi Centenarul Răpirii Basarabiei (1812‑1912)
(Nicolae Iorga and the Centenary of the Rape of Bessarabia (1812-1912))

Diplomația franceză și problema unirii Basarabiei cu România

Diplomația franceză și problema unirii Basarabiei cu România
(French diplomacy and the problem of uniting Bessarabia with Romania)

Conectarea Basarabiei la comerţul exterior al României prin gurile Dunării. Problema infrastructurii de transport

Conectarea Basarabiei la comerţul exterior al României prin gurile Dunării. Problema infrastructurii de transport
(Connecting Bessarabia to Romania's foreign trade through the mouth of the Danube. The problem of transport infrastructure)

Preocupări ale autorităţilor române pentru amenajarea portului maritim Bugaz (Limanu Nistrului) 1918‑1940

Preocupări ale autorităţilor române pentru amenajarea portului maritim Bugaz (Limanu Nistrului) 1918‑1940
(Concerns of the Romanian authorities for the arrangement of the seaport Bugaz (The port of the Dniester) 1918‑1940)

Consideraţii asupra locului Basarabiei în peisajul sportiv al României interbelice

Consideraţii asupra locului Basarabiei în peisajul sportiv al României interbelice
(Considerations on the place of Bessarabia in the sports landscape of interwar Romania)

Istoria și propaganda externă în vremea României Mari. Basarabia şi cazul Alexandru Boldur

Istoria și propaganda externă în vremea României Mari. Basarabia şi cazul Alexandru Boldur
(History and foreign propaganda in the time of Greater Romania. Bessarabia and the case of Alexandru Boldur)

Basarabia şi raporturile româno‑sovietice în analize ale diplomaţiei americane la începutul Marii Conflagraţii (1939 – 1940)

Basarabia şi raporturile româno‑sovietice în analize ale diplomaţiei americane la începutul Marii Conflagraţii (1939 – 1940)
(Bessarabia and the Romanian-Soviet relations in analyzes of American diplomacy at the beginning of the Great Conflict (1939 - 1940))

Basarabia între două anexări (1940‑1944): percepţii finlandeze

Basarabia între două anexări (1940‑1944): percepţii finlandeze
(Bessarabia between two annexations (1940-1944): Finnish perceptions)

Problema cetăţeniei refugiaţilor basarabeni din România, aspect al luptei pentru păstrarea identităţii naţionale

Problema cetăţeniei refugiaţilor basarabeni din România, aspect al luptei pentru păstrarea identităţii naţionale
(The issue of citizenship of Bessarabian refugees in Romania, aspect of the struggle for the preservation of national identity)

Impactul Evenimentelor Din Vara Anului 1940 Asupra Locuitorilor De Origine Evreiască Din Basarabia

Impactul Evenimentelor Din Vara Anului 1940 Asupra Locuitorilor De Origine Evreiască Din Basarabia
(The Impact of the Events of the Summer of 1940 on the Residents of Jewish Origin in Bessarabia)

Situaţia Populaţiei Evreieşti în Transnistria, Reflectată în Arhivele De Stat Ale Regiunii Odessa (1941 ‑ 1944)

Situaţia Populaţiei Evreieşti în Transnistria, Reflectată în Arhivele De Stat Ale Regiunii Odessa (1941 ‑ 1944)
(The Situation of the Jewish Population in Transnistria, Reflected in the State Archives of the Odessa Region (1941 - 1944))

Война 1941‑1945 гг. Против христианских святынь южной бессарабии: К вопросу об ущербе и авторстве

Война 1941‑1945 гг. Против христианских святынь южной бессарабии: К вопросу об ущербе и авторстве
(War 1941‑1945 against the christian holy sites of southern bessarabia: To the question of damage and authority)

Episcopia Cetăţii Albe – Ismail în anii celui de‑al doilea război mondial

Episcopia Cetăţii Albe – Ismail în anii celui de‑al doilea război mondial
(Bishopric of the White City - Ismail in the years of World War II)

Atitudini şI Acţiuni Ale Militarilor Români Din Basarabia în Contextul Evacuării Teritoriului Cedat îN Anul 1940

Atitudini şI Acţiuni Ale Militarilor Români Din Basarabia în Contextul Evacuării Teritoriului Cedat îN Anul 1940
(Attitudes and Actions of the Romanian Military in Bessarabia in the Context of the Evacuation of the Assigned Territory in 1940)

Din Activitatea Serviciului Special De Informaţii Din Basarabia (1941‑1944)

Din Activitatea Serviciului Special De Informaţii Din Basarabia (1941‑1944)
(From the Activity of the Special Intelligence Service of Bessarabia (1941‑1944))

Unele modalităţi de racolare a basarabenilor în NKVD‑ul sovietic (1940‑1941)

Unele modalităţi de racolare a basarabenilor în NKVD‑ul sovietic (1940‑1941)
(Some Ways to Recruit Bessarabians in the Soviet NKVD (1940-1941))

Transformările identitare în mediul intelectualităţii din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească între anii 50' ‑ 80' ai secolului al XX‑lea

Transformările identitare în mediul intelectualităţii din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească între anii 50' ‑ 80' ai secolului al XX‑lea
(Identity transformations in the intellectual environment of the Moldavian Soviet Socialist Republic between the 50s and 80s of the 20th century)

Sistemul educaţional sovietic – pârghie de modificare a identităţii în rândul cadrelor didactice din Basarabia (anii 50 – 80 ai secolului al XX‑lea)

Sistemul educaţional sovietic – pârghie de modificare a identităţii în rândul cadrelor didactice din Basarabia (anii 50 – 80 ai secolului al XX‑lea)
(Soviet educational system - a lever for changing the identity of teachers in Bessarabia (50s - 80s of the 20th century))

Limite ştiinţifice şi politice în problema identităţii moldovenilor

Limite ştiinţifice şi politice în problema identităţii moldovenilor
(Scientific and political limits on the issue of Moldovan identity)

Stereotipurile ca instrumente colective de reprezentare şi acţiune în conştiinţa locuitorilor basarabeni. O abordare teoretică

Stereotipurile ca instrumente colective de reprezentare şi acţiune în conştiinţa locuitorilor basarabeni. O abordare teoretică
(Stereotypes as collective tools of representation and action in the consciousness of Bessarabian inhabitants. A theoretical approach)

Criza identitară din Republica Moldova în contextul globalizării

Criza identitară din Republica Moldova în contextul globalizării
(Identity crisis in the Republic of Moldova in the context of globalization)

Ştergare din regiunea Dunării de Jos: tradiţii şi inovaţii

Ştergare din regiunea Dunării de Jos: tradiţii şi inovaţii
(Towels from the Lower Danube region: traditions and innovations)

Toggle Accessibility Mode