Scientific and political limits on the issue of Moldovan identity Cover Image

Limite ştiinţifice şi politice în problema identităţii moldovenilor
Scientific and political limits on the issue of Moldovan identity

Author(s): Sergiu Matveev
Subject(s): History, Social Sciences, Sociology, Political history, Social history, Identity of Collectives
Published by: Galaţi University Press
Keywords: Moldovan identity; Scientific and political limits;
Summary/Abstract: Odată cu încorporarea, în urma tratatului de pace ruso-turc din 1812, a teritoriilor româneşti dintre Prut şi Nistru, Rusia ţaristă a manifestat un interes deosebit pentru studierea specificului populaţiei locale. Motivaţia acestor cercetări, efectuate în bună parte de militari şi/sau agenţi ai serviciilor de securitate ruseşti, era înţelegerea realităţilor locale pentru a putea modela un discurs în care tema „eliberării creştinilor” de sub dominaţia turcă urma să joace un rol eminent. Astfel Rusia ţaristă căuta să-şi legitimeze noile acaparări teritoriale şi interesul imperialist pentru strâmtorile Mării Negre. Primele lucrări despre teritoriul numit de ruşi Basarabia, scrise de ofiţeri, au început să apară la Sankt Petersburg sub formă de dări de seamă, rapoarte etc. Despre atenţia acordată de guvernul rus acestor informaţii ne vorbeşte şi faptul că o bună parte din ele nu au mai ajuns să fie publicate, fiind păstrate pentru uz intern.

  • Page Range: 420-427
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2011
  • Language: Romanian