Identity transformations in the intellectual environment of the Moldavian Soviet Socialist Republic between the 50s and 80s of the 20th century Cover Image

Transformările identitare în mediul intelectualităţii din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească între anii 50' ‑ 80' ai secolului al XX‑lea
Identity transformations in the intellectual environment of the Moldavian Soviet Socialist Republic between the 50s and 80s of the 20th century

Author(s): Angela Lisnic
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Sociology, Political history, Social history, Government/Political systems, Social development, History of Communism, Politics and Identity, Identity of Collectives
Published by: Galaţi University Press
Keywords: the intellectual environment; Moldovan Soviet Socialist Republic; identity transformations;
Summary/Abstract: Studiul de faţă are ca obiect de cercetare mediul intelectual din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) în perioada anilor '50 – '80 ai secolului al XX-lea, văzut ca parte componentă a mediului intelectual din sistemul sovietic. Obiectivul urmărit este axat pe sublinierea transformărilor identitare de tip etnic şi social ale intelectualităţii din RSSM prin prisma constituirii şi evoluţiei sistemului totalitar de tip comunist, cu scopul de a evidenţia schimbările care au intervenit în acest grup social.

  • Page Range: 389-400
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2011
  • Language: Romanian