Relations between the native population of Bessarabia and denominational minorities in the first half of the 19th century Cover Image

Raporturile dintre populaţia autohtonă a Basarabiei şi minorităţile confesionale în prima jumătate a secolului al XIX‑lea
Relations between the native population of Bessarabia and denominational minorities in the first half of the 19th century

Author(s): Ion Gumenâi
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, Social Sciences, Sociology, Local History / Microhistory, Political history, Social history, Modern Age, Theology and Religion, Social development, Demography and human biology, 19th Century, Eastern Orthodoxy, Other Christian Denominations, Ethnic Minorities Studies, Sociology of Religion
Published by: Galaţi University Press
Keywords: Bessarabia; native population; minorities; 19th century; religious tendencies;
Summary/Abstract: Anexarea Basarabiei şi încadrarea acesteia Imperiului Rus a dus, pe lângă alte schimbări, şi la o modificare a structurii confesionale a acestui teritoriu. Ne referim la faptul că în această regiune, datorită politicii de colonizare şi altor factori, au apărut, pe de o parte, o serie de curente religioase necunoscute până în acel moment în ţinutul dintre Prut şi Nistru, iar, pe de altă parte, la creşterea artificială numerică a altor curente religioase convenabile Curţii Imperiale de la Sankt‑Petersburg.

  • Page Range: 47-59
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2011
  • Language: Romanian
Toggle Accessibility Mode