The presence of the Greek element in the demographic structure of Bessarabia in the first half of the 19th century Cover Image

Prezenţa elementului grec în structura demografică a Basarabiei în prima jumătate a secolului al XIX‑lea
The presence of the Greek element in the demographic structure of Bessarabia in the first half of the 19th century

Author(s): Valeriu Harabara
Subject(s): History, Social Sciences, Sociology, Local History / Microhistory, Political history, Social history, Social development, Demography and human biology, 19th Century, Migration Studies
Published by: Galaţi University Press
Keywords: Bessarabia; demographic structure; Greek element; 1812; demographic evolution;
Summary/Abstract: Ca urmare a anexării Basarabiei la Imperiul Rus (1812), în această zonă a început un proces de modificare a structurii etnice a populaţiei Basarabiei, proces ce a fost amplificat de autorităţile ţariste prin politica colonizării teritoriului obținut. Acţiunile date s‑au răsfrânt şi asupra evoluţiei demografice a elementului grec de pe teritoriul Basarabiei.

  • Page Range: 60-72
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2011
  • Language: Romanian