Stereotypes as collective tools of representation and action in the consciousness of Bessarabian inhabitants. A theoretical approach Cover Image

Stereotipurile ca instrumente colective de reprezentare şi acţiune în conştiinţa locuitorilor basarabeni. O abordare teoretică
Stereotypes as collective tools of representation and action in the consciousness of Bessarabian inhabitants. A theoretical approach

Author(s): Mariana Constantinescu
Subject(s): Social Sciences, Psychology, Sociology, Social psychology and group interaction, Identity of Collectives
Published by: Galaţi University Press
Keywords: Stereotypes; collective tools; Bessarabia;
Summary/Abstract: Trăim într-o lume extrem de complexă, care ne bombardează constant cu o cantitate enormă de informaţii. Dacă am fi omniscienţi şi omnipotenţi, nu ar fi nici o problemă, dar, din păcate, creierele noastre sunt destul de limitate în ce priveşte capacitatea de procesare. De aceea, pentru a face faţă situaţiei, suntem obligaţi să filtrăm şi să simplificăm informaţiile care ajung la noi. În acest sens, dispunem de o soluţie miraculoasă: categorizarea. Acest proces nu scapă de calvarul operării cu fiecare obiect sau fenomen din mediul înconjurător în parte, permiţându-ne să le grupăm pe categorii şi să le tratăm pe cele care intră într-o anumită categorie ca echivalente.

  • Page Range: 428-437
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2011
  • Language: Romanian