The ethnic composition of the graduates of the first secular girls 'high school in the city of Chisinau during (1864-1923) - "Girls' High School no. 1 of the Bessarabian Zemstva ” Cover Image

Componenţa etnică a absolventelor primului liceu laic de fete din oraşul Chişinău în perioada (1864‑1923) – „Liceul de fete nr. 1 al Zemstvei din Basarabia”
The ethnic composition of the graduates of the first secular girls 'high school in the city of Chisinau during (1864-1923) - "Girls' High School no. 1 of the Bessarabian Zemstva ”

Author(s): Lucia Argint
Subject(s): History, Anthropology, Social Sciences, Education, Cultural history, Sociology, Local History / Microhistory, Social history, Gender history, Modern Age, Cultural Anthropology / Ethnology, School education, History of Education, Social development, Demography and human biology, Rural and urban sociology, 19th Century, Sociology of Education
Published by: Galaţi University Press
Keywords: Old educational institutions; 19th century; Girls' High School; Bessarabia; ethnic composition;
Summary/Abstract: Instituţiile vechi de învăţământ fac parte dintre depozitarele patrimoniului cultural şi ştiinţific al unei societăţi. Valorificând sursele inedite ale Arhivelor Naționale a Republicii Moldova, surse ce ţin de trecutul şi evoluţia unor instituţii de învățământ cu cele mai vechi tradiţii din spaţiul dintre Prut şi Nistru, suntem în măsură să afirmăm că istoria școlii este o oglindă a societății, ea conservând mentalitatea și cultura unei epoci uitate.

  • Page Range: 73-94
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2011
  • Language: Romanian