History and foreign propaganda in the time of Greater Romania. Bessarabia and the case of Alexandru Boldur Cover Image

Istoria și propaganda externă în vremea României Mari. Basarabia şi cazul Alexandru Boldur
History and foreign propaganda in the time of Greater Romania. Bessarabia and the case of Alexandru Boldur

Author(s): Paul Nistor
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Diplomatic history, Political history, Recent History (1900 till today), Government/Political systems, International relations/trade, Pre-WW I & WW I (1900 -1919)
Published by: Galaţi University Press
Keywords: foreign propaganda; Bessarabia; Alexandru Boldur;
Summary/Abstract: Realizarea unirii din 1918, un mare succes pentru naţiunea română, favorizat şi de conjunctura internaţională care a dus la prăbuşirea imperiilor multinaţionale din Europa, nu a însemnat, totuşi, şi o stabilizare a situaţiei politice a României, în context continental. Ataşându-şi noile provincii, Vechiul Regat era obligat să ducă o campanie politică şi diplomatică permanentă la nivel internaţional, pentru a obţine conservarea graniţelor şi păstrarea unui statu-quo teritorial favorabil, în Europa de Est. Acest lucru nu era nicidecum facil, în condiţiile în care ţările vecine, care pierduseră regiuni întregi la finalul războiului, nu se puteau abţine de la strategii revizioniste şi de la acţiuni provocatoare, care ţineau într-o alertă permanentă statul român. Din acest motiv, Bucureştiul trebuia să-şi consolideze, în continuare, legăturile cu foştii aliaţi, şi pentru a-i convinge că unirea „a corespuns unor puternice realităţi istorice şi etno-politice care pătrunseseră în conştiinţa tuturor.

  • Page Range: 216-234
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2011
  • Language: Romanian