The issue of citizenship of Bessarabian refugees in Romania, aspect of the struggle for the preservation of national identity Cover Image

Problema cetăţeniei refugiaţilor basarabeni din România, aspect al luptei pentru păstrarea identităţii naţionale
The issue of citizenship of Bessarabian refugees in Romania, aspect of the struggle for the preservation of national identity

Author(s): Mihaela TEODOR
Subject(s): Politics, History, Social Sciences, Sociology, Political history, Social history, Government/Political systems, Developing nations, Crowd Psychology: Mass phenomena and political interactions, WW II and following years (1940 - 1949), Politics and Identity, Identity of Collectives
Published by: Galaţi University Press
Keywords: Bessarabian refugees; Romania; national identity; August 23, 1944;
Summary/Abstract: În contextul discuţiilor aprinse din ultimul timp pe margi- nea legii privind acordarea cetăţeniei române basarabenilor şi bucovinenilor, mi-am pus întrebarea dacă cetăţenia ar putea fi un aspect al identităţii naţionale. În acelaşi timp am încercat să descopăr dacă în trecut a existat un alt moment de discuţii aprinse privind cetăţenia română a basarabenilor. Imediat după 23 august 1944 a existat un astfel de moment, în care soarta refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina de Nord a depins de evoluţia discuţiilor în jurul articolului cinci al Convenţiei de Armistiţiu, privind cetăţenia acestor refugiaţi şi implicit a tuturor locuitorilor din teritoriile cedate în 1940.

  • Page Range: 262-286
  • Page Count: 25
  • Publication Year: 2011
  • Language: Romanian