Bessarabia and the Romanian-Soviet relations in analyzes of American diplomacy at the beginning of the Great Conflict (1939 - 1940) Cover Image

Basarabia şi raporturile româno‑sovietice în analize ale diplomaţiei americane la începutul Marii Conflagraţii (1939 – 1940)
Bessarabia and the Romanian-Soviet relations in analyzes of American diplomacy at the beginning of the Great Conflict (1939 - 1940)

Author(s): Emanuel Plopeanu
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Diplomatic history, Political history, Government/Political systems, International relations/trade, Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Galaţi University Press
Keywords: Bessarabia; Romanian-Soviet relations; American diplomacy; 1939 - 1940;
Summary/Abstract: După cum se poate observa, interesul SUA pentru potenţialele evoluţii de la frontiera răsăriteană a României (şi nu numai, analizele de la începutul războiului fiind ample şi fac referire la complexitatea vieţii politice interne şi la opţiunile de politică externă) a fost unul aproape permanent, pentru perioada de început a războiului (1939 – 1940). Mai mult, convingerile exprimate au fost mult mai aproape de realitatea prezentă, uneori anticipând, fără a greşi, evoluţii viitoare. Îndrăznim să apreciem că opiniile formulate, în rapoartele lor, de diplomaţii americani de la Bucureşti, Moscova sau de membri ai Departamentului de Stat au dat dovadă de o luciditate sporită faţă de cele ale autorităţilor române cu care, într-un moment sau altul, s-a realizat un schimb de vederi cu privire la situaţia acelui moment.

  • Page Range: 235-249
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2011
  • Language: Romanian