The population of the Danube region at the end of the 18th - beginning of the 19th centuries: origin, migration routes, ethno-social composition, demography, appearance (reconstructions on the example of the city-fortress of Izmail) Cover Image

Население придунайского региона в конце XVIII ‑ начале ХІХ вв.: происхождение, пути миграций, етносоциальный состав, демография, внешность (реконструкции на примере города ‑ крепости Измаил)
The population of the Danube region at the end of the 18th - beginning of the 19th centuries: origin, migration routes, ethno-social composition, demography, appearance (reconstructions on the example of the city-fortress of Izmail)

Author(s): Elena Bacinscaia
Subject(s): History, Anthropology, Social Sciences, Sociology, Local History / Microhistory, Social history, Modern Age, Cultural Anthropology / Ethnology, Social development, Demography and human biology, 18th Century, 19th Century, Migration Studies
Published by: Galaţi University Press
Keywords: demographic change; Lower Danube (Bugeac); Ottoman and Russian rule; Ismail; social and family structure; ethnic origin; origin of inhabitants;
Summary/Abstract: Autoarea analizează pe baza informaţiilor de arhivă schimbările demografice complexe care au loc la Dunărea de Jos (Bugeac) în contextul schimbării stăpânirii otomane cu cea rusă. Pornind de la cazul oraşului Ismail, sunt analizate originea locuitorilor stabiliţi în nordul braţului Chilia, structura socială şi familială, originea etnică, pe baza numelor păstrate în documente.

  • Page Range: 34-46
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2011
  • Language: Romanian