Soviet educational system - a lever for changing the identity of teachers in Bessarabia (50s - 80s of the 20th century) Cover Image

Sistemul educaţional sovietic – pârghie de modificare a identităţii în rândul cadrelor didactice din Basarabia (anii 50 – 80 ai secolului al XX‑lea)
Soviet educational system - a lever for changing the identity of teachers in Bessarabia (50s - 80s of the 20th century)

Author(s): Angela Lisnic, Nadejda Scobioală
Subject(s): History, Social Sciences, Education, Cultural history, Sociology, Political history, Social history, History of Education, State/Government and Education, History of Communism, Identity of Collectives, Pedagogy
Published by: Galaţi University Press
Keywords: Soviet educational system; Bessarabia; identity change; 20th century;
Summary/Abstract: Este cunoscut faptul că fenomenul educaţional a apărut ca o preocupare umană, încă din primele momente ale umanităţii, preocupare menită de a-i ajuta pe semeni să-şi perfecţioneze capacităţile de adaptare de care dispun la un moment dat. În problema scopurilor educaţiei, divergenţele au apărut mai târziu, atunci când a existat un interes în a trasa acele însuşiri umane spre care trebuie să se orienteze cu prioritate acţiunea educativă şi, legat de aceasta, a modului în care ar putea să fie influenţat individul prin educaţie. Subiectul prezentului studiu îl reprezintă analiza sistemului educaţional din perioada sovietică, aplicat la spaţiul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM).

  • Page Range: 401-419
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2011
  • Language: Romanian