Democratic Performances of parliaments in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro Cover Image

Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore
Democratic Performances of parliaments in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro

Contributor(s): Slaviša Orlović (Editor), Ilija Vujačić (Editor), Saša Gavrić (Editor), Sonja Tomović (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Governance, Communication studies, Sociology, Government/Political systems, International relations/trade, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: democratic performance; Serbia; BiH; Montenegro; parliament; national assembly; legal framework;
Summary/Abstract: Zbornik koji je pred Vama rezultat je jednogodišnjeg istraživačkog projekta Komparativna analiza demokratskih performansi parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Istraživački tim projekta čine istraživači i saradnici Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Podgorici i Sarajevskog otvorenog centra, koji su i autori ovog zbornika. Projekat je finansiran u okviru šireg regionalnog projekta Političke, društvene i ekonomske promene na Zapadnom Balkanu, u okviru Programa za promociju regionalnog istraživanja Zapadnog Balkana (RRPP) (http://www.rrppwesternbalkans.net/). RRPP ima za cilj unapređenje i razvoj istraživanja u oblasti društvenih nauka u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Program pruža podršku istraživačima kroz istraživačke grantove, metodološke treninge i mogućnosti regionalne i međunarodne razmene i umre- žavanja istraživača. Program finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, a operativno ga sprovodi Univerzitet u Friburgu iz Švajcarske (http://www.rrppwesternbalkans.net/en/about.html). Zbog toga je jedan od ciljeva našeg projekta bilo i osnaživanje institucionalnih veza između istraživačkih organizacija u regionu, ali i uspostavljanje kontakata između mladih istraživača i stvaranje regionalne akademske mreže koja će služiti kao baza budućih zajedničkih projekata.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-03-8
  • Page Count: 296
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian, Serbian
UVOD

UVOD
(INTRODUCTION)

USTAVNI, POLITIČKI I INSTITUCIONALNI OKVIR NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

USTAVNI, POLITIČKI I INSTITUCIONALNI OKVIR NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
(CONSTITUTIONAL, POLITICAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA)

PRAVNI I POLITIČKI OKVIR DJELOVANJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

PRAVNI I POLITIČKI OKVIR DJELOVANJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
(LEGAL AND POLITICAL CONTEXT OF ACTION OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

USTAVNI I POLITIČKOPRAVNI OKVIR PARLAMENTA U CRNOJ GORI 1989–2012

USTAVNI I POLITIČKOPRAVNI OKVIR PARLAMENTA U CRNOJ GORI 1989–2012
(CONSTITUTIONAL AND POLITICAL-LEGAL FRAMEWORK OF PARLIAMENT IN MONTENEGRO 1989-2012)

ZAKONODAVNA FUNKCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

ZAKONODAVNA FUNKCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
(LEGISLATIVE FUNCTION OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA)

ZAKONODAVNA FUNKCIJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKONODAVNA FUNKCIJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
(LEGISLATIVE FUNCTION OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

ZAKONODAVNA FUNKCIJA SKUPŠTINE CRNE GORE .

ZAKONODAVNA FUNKCIJA SKUPŠTINE CRNE GORE .
(THE LEGISLATIVE FUNCTION OF THE MONTENEGRO PARLIAMENT.)

KONTROLNA FUNKCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

KONTROLNA FUNKCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
(CONTROL FUNCTION OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA)

KONTROLNE FUNKCIJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

KONTROLNE FUNKCIJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
(CONTROL FUNCTIONS OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

KONTROLNA FUNKCIJA SKUPŠTINE CRNE GORE

KONTROLNA FUNKCIJA SKUPŠTINE CRNE GORE
(CONTROL FUNCTION OF THE MONTENEGRO PARLIAMENT)

TRANSPARENTNOST NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

TRANSPARENTNOST NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
(TRANSPARENCY OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA)

TRANSPARENTNOST RADA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

TRANSPARENTNOST RADA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
(TRANSPARENCY OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

TRANSPARENTNOST PARLAMENTA CRNE GORE

TRANSPARENTNOST PARLAMENTA CRNE GORE
(TRANSPARENCY OF MONTENEGRO PARLIAMENT)

UTICAJ MEĐUNARODNIH AKTERA NA RAD NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

UTICAJ MEĐUNARODNIH AKTERA NA RAD NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
(INFLUENCE OF INTERNATIONAL ACTORS ON WORK OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA)

UTICAJ MEĐUNARODNIH AKTERA NA RAD PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

UTICAJ MEĐUNARODNIH AKTERA NA RAD PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
(INFLUENCE OF INTERNATIONAL ACTORS ON WORK OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

UTICAJ MEĐUNARODNIH AKTERA NA RAD SKUPŠTINE CRNE GORE

UTICAJ MEĐUNARODNIH AKTERA NA RAD SKUPŠTINE CRNE GORE
(INFLUENCE OF INTERNATIONAL ACTORS ON WORK OF THE MONTENEGRO PARLIAMENT)

UPOREDNA ANALIZA DEMOKRATSKIH PERFORMANSI PARLAMENATA SRBIJE, BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE

UPOREDNA ANALIZA DEMOKRATSKIH PERFORMANSI PARLAMENATA SRBIJE, BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE
(DEMOCRATIC PERFORMANCE COMPARATIVE ANALYSIS OF SERBIAN, BOSNIA AND HERZEGOVINA AND MONTENEGRO PARLIAMENT)

BIOGRAFIJE ISTRAŽIVAČKOG TIMA

BIOGRAFIJE ISTRAŽIVAČKOG TIMA
(BIOGRAPHIES OF RESEARCH TEAM)