INFLUENCE OF INTERNATIONAL ACTORS ON WORK OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA Cover Image

UTICAJ MEĐUNARODNIH AKTERA NA RAD NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
INFLUENCE OF INTERNATIONAL ACTORS ON WORK OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Author(s): Jelena Lončar
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Governance, Government/Political systems, International relations/trade, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: democratic performance; influence; international actors; national assembly; Republic of Serbia;
Summary/Abstract: Uloga nacionalnih parlamenata država kandidata za članstvo u EU znatno se promenila tokom poslednje dve decenije. Dok su pre 1990-ih parlamenti bili mahom neefikasni i nezainteresovani za pitanja evropskih integracija, tokom poslednje decenije 20-og veka parlamenti počinju više da se interesuju za evropska pitanja, uspostavljaju odbore za evropske integracije i počinju da kontrolišu napredak Vlade u procesu evropskih integracija (Raunio, 2009). Evropske integracije su posebno doprinele razvoju različitih formi interparlamentarne saradnje, koje su omogućile razmenu iskustava i znanja među poslanicima različitih država, što je posebno doprinelo razvoju nadzorne uloge parlamenata. Parlamenti se tako- đe smatraju najvažnijim akterima u procesu usvajanja evropskog zakonodavstva (Raunio, 1999).

  • Page Range: 223-235
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian