CONSTITUTIONAL, POLITICAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA Cover Image

USTAVNI, POLITIČKI I INSTITUCIONALNI OKVIR NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
CONSTITUTIONAL, POLITICAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Author(s): Slaviša Orlović
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Governance, Government/Political systems, Evaluation research, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: democratic performance; Republic of Serbia; national assembly; political framework;institutional framework; constitutional framework;
Summary/Abstract: Iako je višepartizam u Srbiji uspostavljen u isto vreme kada i u drugim istočno-evropskim državama, političke promene i demokratizacija Srbije bitno se razlikuju od ostalih postkomunističkih društava. Slobodan Milošević je došao na vlast u pretpluralističko vreme, transformisao Savez komunista Srbije (SKS) u Socijalističku partiju Srbije (dalje SPS) i od 1987. do 2000. bio na vlasti. Politički život u Srbiji tokom devedesetih godina imao je karakteristike zatvorene države (sankcijama UN), zatvorenog društva (zabranama od strane režima) i zatvorenog sistema (blokadama), pri čemu nije bila dozvoljena i moguća prava politička kompeticija. U Srbiji je 90-ih godina dvadesetog veka SPS predstavljala „dominantnu stranku“. Ona je sve vreme bila na vlasti (1990–2000). Podrška ovoj partiji osipala se od izbora do izbora i bila je prinuđena da čini sve veće ustupke koalicionim partnerima, uz čiju pomoć je namicala skupštinsku većinu (bilo da su u pitanju Nova demokratija, Srpska radikalna stranka ili Jugoslovenska levica). Režim u Srbiji tokom devedesetih godina dvadesetog veka kvalifikuju kao hibridni, odnosno „autoritarni režim sa demokratskom odorom“ (Pavlović, Antonić). Kada se govori o Srbiji, potrebno je napraviti razliku između perioda od 1990. godine do 2000, nakon političkih promena u Srbiji i smene Miloševića.

  • Page Range: 15-42
  • Page Count: 28
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian