INFLUENCE OF INTERNATIONAL ACTORS ON WORK OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

UTICAJ MEĐUNARODNIH AKTERA NA RAD PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
INFLUENCE OF INTERNATIONAL ACTORS ON WORK OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Saša Gavrić
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Governance, Government/Political systems, International relations/trade, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: democratic performance; influence; international actors; parliamentary assembly; BiH;
Summary/Abstract: Bosna i Hercegovina (BiH) je jedna od rijetkih država u svijetu gdje imamo ovako izraženu koncentraciju međunarodnih aktera. Naravno, ovo stanje proizlazi iz same strukture političkog sistema. Međunarodni akteri nisu vanjski čimbenici koji utiču na sam politički sistem, pa tako i na Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine (PS BiH) kao najviše zakonodavno tijelo, nego su integrisani u političku strukturu države. Nakon izbijanja ratnih sukoba 1992. godine, u BiH međunarodni akteri preuzimaju ulogu medijatora. Ipak, više mirovnih planova propalo je zbog činjenice da najmanje jedna od sukobljenih strana nije prihvatila ponuđena rješenja (Gromes, 2007: 142–170).

  • Page Range: 237-249
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian