INTRODUCTION Cover Image

UVOD
INTRODUCTION

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Politics, Human Rights and Humanitarian Law, Governance, Government/Political systems, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: democratic performance; Serbia; BiH; Montenegro; parliament; introduction;
Summary/Abstract: Zbornik koji je pred Vama rezultat je jednogodišnjeg istraživačkog projekta Komparativna analiza demokratskih performansi parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Istraživački tim projekta čine istraživači i saradnici Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Podgorici i Sarajevskog otvorenog centra, koji su i autori ovog zbornika. Projekat je finansiran u okviru šireg regionalnog projekta Političke, društvene i ekonomske promene na Zapadnom Balkanu, u okviru Programa za promociju regionalnog istraživanja Zapadnog Balkana (RRPP) (http://www.rrppwesternbalkans.net/). RRPP ima za cilj unapređenje i razvoj istraživanja u oblasti društvenih nauka u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Program pruža podršku istraživačima kroz istraživačke grantove, metodološke treninge i mogućnosti regionalne i međunarodne razmene i umrežavanja istraživača. Program finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, a operativno ga sprovodi Univerzitet u Friburgu iz Švajcarske (http://www.rrppwesternbalkans.net/en/about.html). Zbog toga je jedan od ciljeva našeg projekta bilo i osnaživanje institucionalnih veza između istraživačkih organizacija u regionu, ali i uspostavljanje kontakata između mladih istraživača i stvaranje regionalne akademske mreže koja će služiti kao baza budućih zajedničkih projekata.

  • Page Range: 7-12
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian