CONTROL FUNCTIONS OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

KONTROLNE FUNKCIJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
CONTROL FUNCTIONS OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Maja Sahadžić
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Governance, Government/Political systems, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: democratic performance; control functions; parliamentary assembly; BiH;
Summary/Abstract: Sveobuhvatno sagledavajući, jedna od temeljnih nadležnosti parlamenta je zakonodavna funkcija koja podrazumijeva usvajanje, neusvajanje, izmjenu i dopunu ustava, zakona i drugih općih pravnih akata, usvajanje proračuna, ratificiranje međunarodnih dokumenata itd. Druga temeljna funkcija podrazumijeva funkciju kontrolne naravi koja pretpostavlja „discipliniranje“ rada izvršnih organa vlasti utjecanjem na izbor i opoziv nositelja izvršnih organa vlasti, kontroliranje javne potrošnje, utvrđivanje obaveze podnošenja izvješća i prava postavljanja zastupničkog pitanja, pokretanja interpelacije itd. Navedene dvije funkcije su ujedno i najvažnije, te se pozitivnopravno, uobičajeno, utvrđuju u nadležnost parlamenta. Ostale funkcije, u većem obimu, ovise od oblika državne vlasti, a napose kada se radi o izboru nositelja izvršnih organa vlasti te ustavnog ustrojstva i ustavnih rješenja u pojedinim državama. Pri utvrđivanju vrsta kontrolnih funkcija, Pobrić (2000) navodi da se sredstva kojima parlament vrši kontrolu nad vladom mogu podijeliti u dvije skupine. Jednu skupinu čine sredstva putem kojih se pokreće politička odgovornost vlade u parlamentu, dok drugu skupinu čine sredstva putem kojih se parlament obavještava o radu vlade (u koja spadaju zastupnička pitanja, interpelacija, anketna povjerenstva i parlamentarni odbori) (230). Sukladno ovoj podjeli bit će analizirane kontrolne funkcije Parlamentarne skupštine BiH.

  • Page Range: 147-160
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian