LEGAL AND POLITICAL CONTEXT OF ACTION OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

PRAVNI I POLITIČKI OKVIR DJELOVANJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
LEGAL AND POLITICAL CONTEXT OF ACTION OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Goran Marković, Maja Sahadžić
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Governance, Government/Political systems, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: democratic performance; legal framework; parliamentary assembly; BiH;
Summary/Abstract: Ustav Bosne i Hercegovine predstavlja pravno-politički temelj postojanja i djelovanja Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Stupio je na snagu 14. decembra 1995. godine, kao Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma o miru u Bosni i Hercegovini (tzv. Dejtonski mirovni sporazum). Društveno-politički uslovi i ciljevi njegovog donošenja višestruko su uticali na njegovu sadržinu. Osnovni ciljevi donošenja ovog ustava bili su zaustavljanje rata i stvaranje pretpostavki da država Bosna i Hercegovina vrši funkcije na cijeloj teritoriji i nad cjelokupnim stanovništvom.

  • Page Range: 43-53
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian