TRANSPARENCY OF MONTENEGRO PARLIAMENT Cover Image

TRANSPARENTNOST PARLAMENTA CRNE GORE
TRANSPARENCY OF MONTENEGRO PARLIAMENT

Author(s): Nataša Ružić
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Human Rights and Humanitarian Law, Governance, Communication studies, Government/Political systems, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: democratic performance; transparency; Montenegro; parliament; media;
Summary/Abstract: Istorija je pokazala da su već prvi vladari pokušavali upravljati građanima koristeći različita komunikaciona sredstva. Shvatajući značaj komunikacije, Gaius Julius Caesar osnovao je prvu zidnu novinu Acta Senatus sa ciljem obavje- štavanja javnosti o radu i odlukama Senata. Potreba za informisanjem građana i kontrolom rada političkih institucija vremenom se samo pojačavala. Tako su se sredinom XVII vijeka u Engleskoj pojavili prvi politički nedjeljnici, koji su ne samo izvještavali o radu parlamenta, već i kritikovali parlamentarne rasprave. Tačnije, od novembra 1641. godine objavljuju se izvještaji o raspravama u parlamentu koji, u zavisnosti od teme rasprave, dobijaju naziv Diurnall Occurrences, A Perfect Diurnall of the Passages in Parliament. Diurnall su zapravo objavljivali nezvaničnu informaciju dobijenu od članova parlamenta. Novina se ogledala u tome da su se u nedjeljnicima mogle pročitati međupartijske rasprave skupštinskih domova (Gocini, 2001:51). John Birkenhead je otišao korak dalje i osnovao nedeljnik Mercurius Aulicus radi napada na lidere parlamentarnog pokreta. U želji da se obračuna sa političkim neistomišljenicima, ponekad je koristio čak i klevete. Kasnije su osnivani politički listovi koji su se prvenstveno borili protiv vlasti i za slobodu štampe.

  • Page Range: 207-219
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian