INFLUENCE OF INTERNATIONAL ACTORS ON WORK OF THE  MONTENEGRO PARLIAMENT Cover Image

UTICAJ MEĐUNARODNIH AKTERA NA RAD SKUPŠTINE CRNE GORE
INFLUENCE OF INTERNATIONAL ACTORS ON WORK OF THE MONTENEGRO PARLIAMENT

Author(s): Nenad Koprivica
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Governance, Government/Political systems, International relations/trade, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: democratic performance; influence; international actors; Montenegro; parliament;
Summary/Abstract: Poslovnikom Skupštine Crne Gore definisano je da nadležnost za uređenje međunarodnih odnosa Skupštine Crne Gore pripada Odboru za međunarodne odnose i evropske integracije. Ovaj odbor prati i, po potrebi, inicira usklađivanje pravnog sistema Crne Gore sa evropskim pravom; prati izvršavanje prava i obaveza Crne Gore koje proizlaze iz međunarodnih ugovora i akata Savjeta Evrope; razmatra programe pomoći i saradnje Evropske unije; razmatra i druge akte i pitanja iz nadležnosti Skupštine u ovoj oblasti; razmatra predloge zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) međunarodnih ugovora; predlaže platforme za razgovore sa stranim delegacijama i razmatra izvještaje o ostvarenim posjetama, učešću na međunarodnim skupovima i studijskim posjetama iz svoje nadležnosti; daje mišljenje o kandidatima za ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava u inostranstvu; donosi godišnji program i tromjesečne detaljne programe međunarodne saradnje; sarađuje i razmjenjuje iskustva sa odgovarajućim radnim tijelima u drugim parlamentima i međunarodnim integracijama, osnivanjem zajedničkih tijela, grupa prijateljstava, preduzimanja zajedničkih akcija, usaglašavanjem stavova o pitanjima od zajedničkog interesa.

  • Page Range: 251-265
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian