TRANSPARENCY OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA Cover Image

TRANSPARENTNOST NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
TRANSPARENCY OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Author(s): Jelena Lončar
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Governance, Government/Political systems, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: democratic performance; transparency; national assembly; Republic of Serbia;
Summary/Abstract: Transparentnost je reč koja se poslednjih dvadesetak godina toliko koristi da je 2003. godine proglašena za „reč godine“ u Vebsterovom (Webster) rečniku New World College. U prilog transparentnosti najčešće se iznosi nekoliko argumenata. Prvo, transparentnost se smatra snažnim antikoruptivnim mehanizmom i ključnim elementom efektivnih i efikasnih javnih politika. Drugo, slobodan pristup informacijama od javnog značaja predstavlja i važan kriterijum demokratičnosti društva. Treće, pravo na pristup informacijama od javnog značaja predstavlja fundamentalno ljudsko pravo i nužan je partilac svih drugih prava. Bez pristupa informacijama nije moguće ostvarivanje drugih socijalnih i ekonomskih prava i pravde (Florini, 2007: 1–4, Hood i Heald, 2006).

  • Page Range: 179-191
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian