Basic Approaches to Security Theories and Issues in International Relations Cover Image
 • Offer for Individuals Only 5.99 €

Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar
Basic Approaches to Security Theories and Issues in International Relations

Contributor(s): Sibel Turan (Editor), Nergiz Özkural Köroğlu (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Geography, Regional studies, Political Theory, Sociology, Diplomatic history, Political history, Recent History (1900 till today), International relations/trade, Security and defense, Military policy, Policy, planning, forecast and speculation, Migration Studies, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Transnational Press London
Keywords: United States; Syria; Turkey; Iran; Cuba; Russia; EU; energy; security; nuclear security; migration; Islam; Europe; political theory; neorealism; constructivism;
Summary/Abstract: Uluslararası İlişkilerdeki güvenlik kuramları konjonktürel değişimlerle birlikte sürekli gelişmekte ve zenginleşmektedir. Teorik yaklaşımlarla ilgili güncel tartışmalar, disiplinin daha iyi anlaşılabilmesi için önem arz ederken güvenlik yaklaşımlarının ve algılamalarının değişiminin de hesaba katılarak bu yaklaşımların ortaya konulması ve vaka analizleri üzerinden uygulaması önemlidir. Günümüzde “güvenlik” kavramı uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde çevre veya toplumsal güvenlik ya da cinsiyet gibi farklı güvenlik boyutları ile analiz edilmeye başlanmıştır. Bu kitabın temel hedeflerinden bir tanesi farklı bakış açılarını yansıtan kuramsal çerçevelerle “güvenlik” kavramına bakabilmektir.. İçindekiler Önsöz Giriş – Sibel TURAN ve Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLUKURAMSAL ÇERÇEVE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİK – Sibel TURAN, Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU, İlker Aral GÜNGÖR BİRİNCİ KISIM: NEOREALİZM VE GÜVENLİK NEOREALİZM BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1945-1965) – Latif PINARNEOREALİST KURAM ÇERÇEVESİNDE ULUSLARARASI NÜKLEER GÜVENLİK – Hulusi Ekber KAYANEOREALİZM VE İRAN DIŞ POLİTİKASI – Demet ŞENBAŞ İKİNCİ KISIM: LİBERALİZM VE GÜVENLİK 21. YÜZYIL İSRAİL-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN LİBERAL GÜVENLİK YORUMU – Armağan ÖRKİDOĞAL KAYNAK MİLLİYETÇİLİĞİ BAĞLAMINDA RUSYA-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE BİR DIŞ POLİTİKA ARACI OLARAK ENERJİ – Serdar YILMAZNEOREALİZM VE NEOLİBERALİZM KURAMLARININ GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI VE ARAP DEVRİMLERİNDE SURİYE POLİTİKALARI – İsmail ERMAĞAN ve Aybars KARCI ÜÇÜNCÜ KISIM: OYUN TEORİSİ VE GÜVENLİK OYUN KURAMI ÇERÇEVESİNDE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ – Emirhan KAYAPASİFİK YÜZYILINA GİRERKEN ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ: ÇİN DENİZİ’NİN ISINAN SULARI VE BÖLGEDE GÜVENLİK SORUNU – Tural BAHADIR DÖRDÜNCÜ KISIM: KONSTRÜKTİVİZM VE GÜVENLİK SOSYAL İNŞACILIĞIN TEMEL VARSAYIMLARI İTİBARIYLA GÜVENLİK YAKLAŞIMI VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BALKANLAR GENİŞLEMESİ – Kader ÖZLEMKONSTRÜKTİVİZM BAĞLAMINDA ABD’NİN KÜBA POLİTİKASI – İlker Aral GÜNGÖRAVRUPA’DA İSLAM’IN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ – Sinem YÜKSEL ÇENDEK

 • Print-ISBN-13: 978-1-910781-69-2
 • Page Count: 269
 • Publication Year: 2018
 • Language: Turkish
KURAMSAL ÇERÇEVE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİK

KURAMSAL ÇERÇEVE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİK
(THEORETICAL FRAMEWORK: SECURITY IN INTERNATIONAL RELATIONS)

 • Price: 4.50 €
NEOREALİZM BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1945-1965)

NEOREALİZM BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1945-1965)
(TURKISH FOREIGN POLICY IN THE CONTEXT OF NEOREALISM (1945-1965))

 • Price: 4.50 €
NEOREALİST KURAM ÇERÇEVESİNDE ULUSLARARASI NÜKLEER GÜVENLİK

NEOREALİST KURAM ÇERÇEVESİNDE ULUSLARARASI NÜKLEER GÜVENLİK
(INTERNATIONAL NUCLEAR SECURITY IN THE NEOREALIST THEORY FRAMEWORK)

 • Price: 4.50 €
NEOREALİZM VE İRAN DIŞ POLİTİKASI

NEOREALİZM VE İRAN DIŞ POLİTİKASI
(NEOREALISM AND IRAN FOREIGN POLICY)

 • Price: 4.50 €
21. YÜZYIL İSRAİL-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN LİBERAL GÜVENLİK YORUMU

21. YÜZYIL İSRAİL-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN LİBERAL GÜVENLİK YORUMU
(LIBERAL INTERPRETATION OF THE 21ST CENTURY SECURITY IN ISRAEL-TURKEY RELATIONS)

 • Price: 4.50 €
DOĞAL KAYNAK MİLLİYETÇİLİĞİ BAĞLAMINDA RUSYA-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE BİR DIŞ POLİTİKA ARACI OLARAK ENERJİ

DOĞAL KAYNAK MİLLİYETÇİLİĞİ BAĞLAMINDA RUSYA-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE BİR DIŞ POLİTİKA ARACI OLARAK ENERJİ
(ENERGY AS A FOREIGN POLICY IN THE RELATIONS OF THE RUSSIAN-EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF NATURAL RESOURCE NATIONALISM)

 • Price: 4.50 €
NEOREALİZM VE NEOLİBERALİZM KURAMLARININ GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI VE ARAP DEVRİMLERİNDE SURİYE POLİTİKALARI

NEOREALİZM VE NEOLİBERALİZM KURAMLARININ GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI VE ARAP DEVRİMLERİNDE SURİYE POLİTİKALARI
(SECURITY APPROACHES OF THE THEORIES OF NEOREALISM AND NEOLIBERALISM AND SYRIA POLICIES IN THE ARAB REVOLUTIONS)

 • Price: 4.50 €
OYUN KURAMI ÇERÇEVESİNDE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ

OYUN KURAMI ÇERÇEVESİNDE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ
(SYRIAN REFUGEE CRISIS IN THE FRAME OF THE GAME THEORY)

 • Price: 4.50 €
PASİFİK YÜZYILINA GİRERKEN ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ: ÇİN DENİZİ’NİN ISINAN SULARI VE BÖLGEDE GÜVENLİK SORUNU

PASİFİK YÜZYILINA GİRERKEN ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ: ÇİN DENİZİ’NİN ISINAN SULARI VE BÖLGEDE GÜVENLİK SORUNU
(US-CHINA RELATIONS WHEN ENTERING THE PACIFIC CENTURY: THE HEATING WATERS OF THE CHINA SEA AND THE SECURITY PROBLEM IN THE REGION)

 • Price: 4.50 €
SOSYAL İNŞACILIĞIN TEMEL VARSAYIMLARI İTİBARIYLA GÜVENLİK YAKLAŞIMI VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BALKANLAR GENİŞLEMESİ

SOSYAL İNŞACILIĞIN TEMEL VARSAYIMLARI İTİBARIYLA GÜVENLİK YAKLAŞIMI VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BALKANLAR GENİŞLEMESİ
(SECURITY AS BASIC ASSUMPTIONS OF SOCIAL CONSTRUCTION APPROACH AND THE BALKANS EXPANSION INTO THE EUROPEAN UNION)

 • Price: 4.50 €
KONSTRÜKTİVİZM BAĞLAMINDA ABD’NİN KÜBA POLİTİKASI

KONSTRÜKTİVİZM BAĞLAMINDA ABD’NİN KÜBA POLİTİKASI
(US'S CUBAN POLICY IN THE CONTEXT OF CONSTRUCTIVISM)

 • Price: 4.50 €
AVRUPA’DA İSLAM’IN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ

AVRUPA’DA İSLAM’IN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ
(SECURING ISLAM IN EUROPE)

 • Price: 4.50 €