TURKISH FOREIGN POLICY IN THE CONTEXT OF NEOREALISM (1945-1965) Cover Image
  • Price 3.99 €

NEOREALİZM BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1945-1965)
TURKISH FOREIGN POLICY IN THE CONTEXT OF NEOREALISM (1945-1965)

Author(s): Latif Pınar
Subject(s): Political Theory, Diplomatic history, Political history, International relations/trade, WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Transnational Press London
Keywords: Neorealism; political theory; foreign policy; Turkey; 1945-1965;
Summary/Abstract: Bu çalışma, Kenneth Waltz tarafından ortaya konulan Neorealist yaklaşımın uluslararası sistemin temel özelliklerine ilişkin varsayımları bağlamında, 1945-1965 yılları arasında Türk dış politikasının temel parametrelerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından ortaya çıkan iki kutuplu sistemin, Türk dış politikası üzerinde belirleyici bir etkisinin bulunup bulunmadığı sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışmanın hipotezi şu şekilde formüle edilmiştir: Kenneth Waltz tarafından geliştirilmiş olan Neorealist yaklaşımın uluslararası sistemin temel özelliklerine ilişkin varsayımları dikkate alındığında, iki kutuplu sistem, bilhassa 1945-1965 yılları arasında Türk dış politikası üzerinde belirleyici bir etkide bulunmuştur.

  • Page Range: 21-36
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2018
  • Language: Turkish