SECURITY APPROACHES OF THE THEORIES OF NEOREALISM AND NEOLIBERALISM AND SYRIA POLICIES IN THE ARAB REVOLUTIONS Cover Image
  • Price 3.99 €

NEOREALİZM VE NEOLİBERALİZM KURAMLARININ GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI VE ARAP DEVRİMLERİNDE SURİYE POLİTİKALARI
SECURITY APPROACHES OF THE THEORIES OF NEOREALISM AND NEOLIBERALISM AND SYRIA POLICIES IN THE ARAB REVOLUTIONS

Author(s): İsmail Ermağan, Aybars Karci
Subject(s): Political Theory, Recent History (1900 till today), International relations/trade, Security and defense, Policy, planning, forecast and speculation, Peace and Conflict Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: political theory; neorealism; security; neoliberalism; Syria; Arab revolutions; policy; international relations;
Summary/Abstract: Uluslararası İlişkiler disiplini, Siyaset Bilimi’nin bir dalı olarak, devletler ya da uluslararası-uluslarüstü kuruluşların davranışlarına yönelik araştırmalar yapmaktadır. Hedeflerinden biri; savaş, çatışma, güvenlik vb. konuları yerel-bölgesel-küresel ölçeklerde analiz etmek ve genel çıkarımlar sunmaktır. Bu işlevi gerçekleştirirken çeşitli hipotezler kurgulanmakta-sınanmakta, farklı farklı kuramlar kullanılmaktadır. Rusya’nın Kırım’ı ilhakı, Kuzey Kore’nin füze denemeleri, yumuşamaya başlayan Küba-ABD ya da yumuşamış İran-Batı ilişkileri gibi herhangi bir uluslararası ilişkiler gelişmesinin teorik olarak çerçevelenmesi, konunun bilimsel bir yapıda irdelenmesi anlamı taşımaktadır. Bu da ilgili kişilerin ilintili konuları okuma yeteneğini arttırmakta, böylece örneğin daha doğru devlet politikalarının oluşmasına katkı vermektedir.

  • Page Range: 133-153
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2018
  • Language: Turkish