INTERNATIONAL NUCLEAR SECURITY IN THE NEOREALIST THEORY FRAMEWORK Cover Image
  • Price 3.99 €

NEOREALİST KURAM ÇERÇEVESİNDE ULUSLARARASI NÜKLEER GÜVENLİK
INTERNATIONAL NUCLEAR SECURITY IN THE NEOREALIST THEORY FRAMEWORK

Author(s): Hulusi Ekber Kaya
Subject(s): Politics, Political Theory, International relations/trade, Security and defense, Military policy
Published by: Transnational Press London
Keywords: political theory; neorealism; international nuclear security;
Summary/Abstract: Uluslararası ilişkilerin en temel kavramlarından bir tanesi de güvenliktir. Günümüzde güvenlik kavramının net bir tanımlaması olmamakla birlikte ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda yaptıkları tanımlar disiplin içinde yerini almıştır. Devletlerin varlıklarını sürdürmeleri için güvenliğin elzem bir unsur olduğu kabul görmüş bir gerçektir. Uluslararası ilişkilerin dinamik yapısı ile devletlerin güvenlik algıları ve buna bağlı olarak güvenliklerini sağlamak için izledikleri yöntemler değişiklik göstermektedir. Kimi zaman başarılı diplomatik ilişkilerle, kimi zaman da etkili silahlanma ile güvenlik sağlanmaya çalışılmaktadır. Günümüzde gelişen teknolojinin itici gücü ve ülkelere sağladığı saygınlık ile caydırıcılığı yüksek ve kitle imha silahları içinde tahrip gücü en fazla olan nükleer silahlar dikkat çekmektedir.Bu durum ise uluslararası nükleer güvenlik sorununu meydana getirmektedir.Tarihte dünya nükleer silahların dehşet verici etkisine sadece bir defa ABD tarafından Japonya’ya karşı 1945 yılında kullanıldığında şahit olmuştur. O tarihten sonra nükleer silahlar bir daha kullanılmamış fakat ülkeler nükleer silahlanma yolundan da vazgeçmemişlerdir.Özellikle İki kutuplu düzenin hakim olduğu Soğuk Savaş yıllarında nükleer tehdit zirve noktasına ulaşmış ve dünya nükleer felaketin eşiğinden dönmüştür.

  • Page Range: 37-56
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2018
  • Language: Turkish