NEOREALISM AND IRAN FOREIGN POLICY Cover Image
  • Price 4.50 €

NEOREALİZM VE İRAN DIŞ POLİTİKASI
NEOREALISM AND IRAN FOREIGN POLICY

Author(s): Demet Şenbaş
Subject(s): Politics, Geography, Regional studies, Political Theory, International relations/trade, Security and defense
Published by: Transnational Press London
Keywords: Iran; foreign policy; political theory; neorealism;
Summary/Abstract: Bu teori ulus devletlerin ilişkileri ve devlet ilişkilerini yöneten neorealist teori tarafından tanımlanan dominant faktörlerle ilgilidir. Savaş, barış ve uluslararası rekabete yönelik özel kaygıların ortaya çıkması nedeniyle Neorealist teori, üzerinde entelektüel seviyede bir çalışma yapmak amacıyla uluslararası politika alanını diğerlerinden ayırmıştır. İran’ın dış politikasında gerek bölge, gerekse dünya politikasında ve özellikle silahlanma konusunda neorealist güvenlik esaslarını gözlemlemek mümkündür. Bu makalede Neorealist kuram açıklanacak ve ardından İran’ın dış siyasetindeki Neorealist esaslar incelenecektir.

  • Page Range: 57-83
  • Page Count: 27
  • Publication Year: 2018
  • Language: Turkish
Toggle Accessibility Mode