SECURITY AS BASIC ASSUMPTIONS OF SOCIAL CONSTRUCTION APPROACH AND THE BALKANS EXPANSION INTO THE EUROPEAN UNION Cover Image
  • Price 3.99 €

SOSYAL İNŞACILIĞIN TEMEL VARSAYIMLARI İTİBARIYLA GÜVENLİK YAKLAŞIMI VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BALKANLAR GENİŞLEMESİ
SECURITY AS BASIC ASSUMPTIONS OF SOCIAL CONSTRUCTION APPROACH AND THE BALKANS EXPANSION INTO THE EUROPEAN UNION

Author(s): Kader Özlem
Subject(s): Geography, Regional studies, Political Theory, 19th Century Philosophy, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Transnational Press London
Keywords: EU; Balkans; EU accession; security; social constructivism; international relations;
Summary/Abstract: Uluslararası İlişkiler disiplininin genç kuşak teorilerinden biri olan Sosyal İnşacılık (Konstrüktivizm), 1990’lı yıllarla birlikte popüler hale gelmiş ve disiplin içinde yoğun bir şekilde tartışılmıştır. Neo-realizm başta olmak üzere, Uluslararası İlişkiler’de yer alan pek çok teorinin maddi unsurları analiz birimi haline getiren yaklaşımına tezat olarak, Sosyal İnşacılık askeri güç ve ekonomik kapasite gibi maddi güç unsurlarının dağılım durumunun devletler arasındaki ilişkileri nasıl belirlediğiyle ve bir aktör olarak devlet davranışlarını nasıl açıkladığıyla ilgilenmektedir. Teoride maddi unsurların önemi reddedilmese de devletler arası ilişkileri ve uluslararası sistemi belirleyen kaynağın sosyal nitelikte olduğunu ileri sürmektedirler. Bu durum, Sosyal İnşacıların sosyal ve siyasi ortamı, insanî farkındalığı göz ardı eden fiziksel bir birim veya maddi bir nesne olarak tanımlamaktan kaçınmalarını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla teoride Uluslararası İlişkiler çalışmalarının daha ziyade uluslararası arenada aktörlerin davranışlarına ilişkin bilgiler veren düşünce ve inançlar üzerinde yoğunlaşılması gerektiğine dikkat çekerler.

  • Page Range: 205-222
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2018
  • Language: Turkish