ENERGY AS A FOREIGN POLICY IN THE RELATIONS OF THE RUSSIAN-EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF NATURAL RESOURCE NATIONALISM Cover Image
  • Price 4.50 €

DOĞAL KAYNAK MİLLİYETÇİLİĞİ BAĞLAMINDA RUSYA-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE BİR DIŞ POLİTİKA ARACI OLARAK ENERJİ
ENERGY AS A FOREIGN POLICY IN THE RELATIONS OF THE RUSSIAN-EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF NATURAL RESOURCE NATIONALISM

Author(s): Serdar Yılmaz
Subject(s): Politics, Energy and Environmental Studies, International relations/trade, Security and defense, Nationalism Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: foreign policy; energy; Russia; EU; natural resources; nationalism;
Summary/Abstract: 1980’li yılların ortalarından sonra Sovyetler Birliği’nin uyguladığı merkezi planlamanın ekonomiye sağladığı kazançlar olumsuz neticelere sebep olmuş, üretim kapasitesi ve kalitesi dünya standartlarının altında kalmış, sosyalist ekonomik yapı tıkanmaya başlamış ve bunun sonucu olarak Sovyetler Birliği’nin o dönemdeki yeni başkanı Mihail Gorbaçov 1985 yılında yeni ekonomik tedbirler almak zorunda kalmıştır. 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren Gorbaçov’un iç politikada başlattığı Glasnost (açıklık) ve Perestroyka (yeniden yapılandırma) hareketleri dış politikada da birtakım değişiklikler meydana getirmiştir. Uluslararası arenada devletlerin birbirlerine olan bağımlılığı artarken bu duruma kayıtsız kalamayan Sovyetler Birliği, uluslararası sistemin gerçekliklerini göz önünde bulundurarak Batı (Avrupa Birliği) ile ilişkilerde hassasiyet göstermeye başlamıştır.

  • Page Range: 113-132
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2018
  • Language: Turkish