Contemporary Approaches to Security Theories and Issues in International Relations Cover Image
 • Offer for Individuals Only 5.99 €

Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Cagdas Yaklaşımlar
Contemporary Approaches to Security Theories and Issues in International Relations

Contributor(s): Sibel Turan (Editor), Nergiz Özkural Köroğlu (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Energy and Environmental Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Political Theory, Sociology, Recent History (1900 till today), International relations/trade, Security and defense, Studies in violence and power, Human Ecology, Environmental interactions, EU-Legislation, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: international relations; security; environment; ecology; geopolitics; political theory; green theory; gender; feminist theory; Arctic; Israel; Colombia; Myanmar; Burma; civil war; 20th century; 21st century; Rwanda; genocide; migration; Syria;
Summary/Abstract: “Uluslararası İlişkilerde güvenlik kuramlarına çağdaş yaklaşımlar uluslararası sosyal yapıdaki değişimler ve değişen “güvenlik” al-gılamaları sonucunda evrilerek disiplini zenginleştirmiştir. Günü-müzde “güvenlik” yaklaşımları çevre, toplumsal cinsiyet veya göç gibi güncel konular etrafında incelenmeye başlanmıştır. Daha önce yine Transnational Press London tarafından yayın-lanan “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar” isimli kitabimizda daha ziyade temel güven-lik kuramlarına değinirken bu kitabimizda eleştirel yaklaşımlara yer vermeye çalıştık. Bu bağlamda “güvenlik” kavramına farklı bakış açılarını yansıtan kuramsal çerçeveleri göstererek güncel sorunları irdelemeye çalıştık.” İçindekiler ÖnsözEditörler ve Yazarlar HakkındaÖnsözGiriş – Sibel TURAN ve Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLUBİRİNCİ KISIM: BARIŞ ÇALIŞMALARI VE GÜVENLİKMYANMAR/BURMA’DA BARIŞ İNŞA SÜRECİ ÜZERİNE BİR İNCELEME – Tolga ERDEMBARIŞ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSRAİL-FİLİSTİN SORUNU – Demet ŞENBAŞBARIŞ ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA KOLOMBİYA İÇ SAVAŞI – Sevil ŞAHİN ve Mustafa Ozan ŞAHİNİKİNCİ KISIM: ELEŞTİREL KURAM VE GÜVENLİKELEŞTİREL GÜVENLİK: “TEHDİT” EDEN GÖÇMENDEN “REFERENAS OBJESİNE” GÖÇ VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ – Deniz EROĞLU UTKUELEŞTİREL GÜVENLİK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA RUANDA SOYKIRIMININ ANALİZİ – Abdullah TORUNELEŞTİREL YAKLAŞIM VE GALLER OKULU: 11 EYLÜL 2001 TERÖRİST SALDIRILARININ ETKİSİNDE TOPLUMSAL GÜVENLİK – Hakan AYDINÜÇÜNCÜ KISIM: FEMİNİZM VE GÜVENLİKFEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLER YAKLAŞIMI AÇISINDAN MÜLTECİ KADIN SORUNU: SURİYELİ MÜLTECİ KADINLAR ÖRNEĞİ – Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇFEMİNİST AÇIDAN AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI – Sinem YÜKSEL ÇENDEKDÖRDÜNCÜ KISIM: YEŞİL TEORİ VE GÜVENLİKULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YEŞİL TEORİ: İKLİM DEĞİŞİMİ VE KÜRESEL ISINMA BAĞLAMINDA BÜYÜK GÜÇLERİN KUZEY KUTBU REKABETİ: ARKTİKA’NIN YENİ JEOPOLİTİĞİ – Hayri EMİNTOPLUMSAL EKOLOJİ VE ULUSLARARASI HİYERARŞİ – Emre KALAYYEŞİL TEORİ EKSENİNDE KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL OLAYLAR – Armağan ÖRKİDizin  

 • Print-ISBN-13: 978-1-910781-71-5
 • Page Count: 257
 • Publication Year: 2018
 • Language: Turkish
MYANMAR/BURMA’DA BARIŞ İNŞA SÜRECİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MYANMAR/BURMA’DA BARIŞ İNŞA SÜRECİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A REVIEW ON THE PEACE BUILDING PROCESS IN MYANMAR / BURMA)

 • Price: 3.99 €
BARIŞ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSRAİLFİLİSTİN SORUNU

BARIŞ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSRAİLFİLİSTİN SORUNU
(ISRAILFILIST'S PROBLEM WITHIN THE SCOPE OF PEACE WORKS)

 • Price: 3.99 €
BARIŞ ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA KOLOMBİYA İÇ SAVAŞI

BARIŞ ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA KOLOMBİYA İÇ SAVAŞI
(COLOMBIA CIVIL WAR IN THE CONTEXT OF PEACE BUILDING)

 • Price: 3.99 €
ELEŞTİREL GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDEN GÖÇ VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ

ELEŞTİREL GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDEN GÖÇ VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND SECURITY FROM THE CRITICAL SECURITY PERSPECTIVE)

 • Price: 3.99 €
ELEŞTİREL GÜVENLİK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA RUANDA SOYKIRIMININ ANALİZİ

ELEŞTİREL GÜVENLİK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA RUANDA SOYKIRIMININ ANALİZİ
(ANALYSIS OF THE RWANDAN GENOCIDE IN THE CONTEXT OF CRITICAL SECURITY APPROACH)

 • Price: 3.99 €
ELEŞTİREL YAKLAŞIM VE GALLER OKULU: 11 EYLÜL 2001 TERÖRİST SALDIRILARININ ETKİSİNDE TOPLUMSAL GÜVENLİK

ELEŞTİREL YAKLAŞIM VE GALLER OKULU: 11 EYLÜL 2001 TERÖRİST SALDIRILARININ ETKİSİNDE TOPLUMSAL GÜVENLİK
(CRITICAL APPROACH AND WALES SCHOOL: SOCIAL SECURITY IN THE EFFECT OF TERRORIST ATTACKS ON SEPTEMBER 11, 2001)

 • Price: 3.99 €
FEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLER YAKLAŞIMI AÇISINDAN MÜLTECİ KADIN SORUNU: SURİYELİ MÜLTECİ KADINLAR ÖRNEĞİ

FEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLER YAKLAŞIMI AÇISINDAN MÜLTECİ KADIN SORUNU: SURİYELİ MÜLTECİ KADINLAR ÖRNEĞİ
(REFUGEE WOMEN'S PROBLEM IN FEMINIST INTERNATIONAL RELATIONSHIP APPROACH: EXAMPLE OF SYRIAN REFUGEE WOMEN)

 • Price: 3.99 €
FEMİNİST AÇIDAN AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI

FEMİNİST AÇIDAN AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI
(FEMINIST PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN UNION COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY)

 • Price: 3.99 €
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YEŞİL TEORİ: İKLİM DEĞİŞİMİ VE KÜRESEL ISINMA BAĞLAMINDA BÜYÜK GÜÇLERİN KUZEY KUTBU REKABETİ: ARKTİKA’NIN YENİ JEOPOLİTİĞİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YEŞİL TEORİ: İKLİM DEĞİŞİMİ VE KÜRESEL ISINMA BAĞLAMINDA BÜYÜK GÜÇLERİN KUZEY KUTBU REKABETİ: ARKTİKA’NIN YENİ JEOPOLİTİĞİ
(GREEN THEORY IN INTERNATIONAL RELATIONS: NORTH POLE COMPETITION OF BIG POWERS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE AND GLOBAL WARMING: NEW GEOPOLITICS OF ARCTIC)

 • Price: 3.99 €
TOPLUMSAL EKOLOJİ VE ULUSLARARASI HİYERARŞİ

TOPLUMSAL EKOLOJİ VE ULUSLARARASI HİYERARŞİ
(SOCIAL ECOLOGY AND INTERNATIONAL HIERARCHY)

 • Price: 3.99 €
YEŞİL TEORİ EKSENİNDE KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL OLAYLAR

YEŞİL TEORİ EKSENİNDE KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL OLAYLAR
(GLOBALIZATION AND SOCIAL EVENTS IN THE GREEN THEORY AXIS)

 • Price: 3.99 €