Contemporary Approaches to Security Theories and Issues in International Relations Cover Image
 • Regular Price 5.99 €

Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Cagdas Yaklaşımlar
Contemporary Approaches to Security Theories and Issues in International Relations

Contributor(s): Sibel Turan (Editor), Nergiz Özkural Köroğlu (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Geography, Regional studies, Energy and Environmental Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Political Theory, Recent History (1900 till today), International relations/trade, Security and defense, Studies in violence and power, Human Ecology, Environmental interactions, EU-Legislation, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: international relations; security; environment; ecology; geopolitics; political theory; green theory; gender; feminist theory; Arctic; Israel; Colombia; Myanmar; Burma; civil war; 20th century; 21st century; Rwanda; genocide; migration; Syria;
Summary/Abstract: “Uluslararası İlişkilerde güvenlik kuramlarına çağdaş yaklaşımlar uluslararası sosyal yapıdaki değişimler ve değişen “güvenlik” al-gılamaları sonucunda evrilerek disiplini zenginleştirmiştir. Günü-müzde “güvenlik” yaklaşımları çevre, toplumsal cinsiyet veya göç gibi güncel konular etrafında incelenmeye başlanmıştır. Daha önce yine Transnational Press London tarafından yayın-lanan “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar” isimli kitabimizda daha ziyade temel güven-lik kuramlarına değinirken bu kitabimizda eleştirel yaklaşımlara yer vermeye çalıştık. Bu bağlamda “güvenlik” kavramına farklı bakış açılarını yansıtan kuramsal çerçeveleri göstererek güncel sorunları irdelemeye çalıştık.” İçindekiler ÖnsözEditörler ve Yazarlar HakkındaÖnsözGiriş – Sibel TURAN ve Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLUBİRİNCİ KISIM: BARIŞ ÇALIŞMALARI VE GÜVENLİKMYANMAR/BURMA’DA BARIŞ İNŞA SÜRECİ ÜZERİNE BİR İNCELEME – Tolga ERDEMBARIŞ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSRAİL-FİLİSTİN SORUNU – Demet ŞENBAŞBARIŞ ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA KOLOMBİYA İÇ SAVAŞI – Sevil ŞAHİN ve Mustafa Ozan ŞAHİNİKİNCİ KISIM: ELEŞTİREL KURAM VE GÜVENLİKELEŞTİREL GÜVENLİK: “TEHDİT” EDEN GÖÇMENDEN “REFERENAS OBJESİNE” GÖÇ VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ – Deniz EROĞLU UTKUELEŞTİREL GÜVENLİK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA RUANDA SOYKIRIMININ ANALİZİ – Abdullah TORUNELEŞTİREL YAKLAŞIM VE GALLER OKULU: 11 EYLÜL 2001 TERÖRİST SALDIRILARININ ETKİSİNDE TOPLUMSAL GÜVENLİK – Hakan AYDINÜÇÜNCÜ KISIM: FEMİNİZM VE GÜVENLİKFEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLER YAKLAŞIMI AÇISINDAN MÜLTECİ KADIN SORUNU: SURİYELİ MÜLTECİ KADINLAR ÖRNEĞİ – Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇFEMİNİST AÇIDAN AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI – Sinem YÜKSEL ÇENDEKDÖRDÜNCÜ KISIM: YEŞİL TEORİ VE GÜVENLİKULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YEŞİL TEORİ: İKLİM DEĞİŞİMİ VE KÜRESEL ISINMA BAĞLAMINDA BÜYÜK GÜÇLERİN KUZEY KUTBU REKABETİ: ARKTİKA’NIN YENİ JEOPOLİTİĞİ – Hayri EMİNTOPLUMSAL EKOLOJİ VE ULUSLARARASI HİYERARŞİ – Emre KALAYYEŞİL TEORİ EKSENİNDE KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL OLAYLAR – Armağan ÖRKİDizin  

 • E-ISBN-13: 978-1-910781-71-5
 • Print-ISBN-13: 978-1-910781-71-5
 • Page Count: 257
 • Publication Year: 2018
 • Language: Turkish
MYANMAR/BURMA’DA BARIŞ İNŞA SÜRECİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MYANMAR/BURMA’DA BARIŞ İNŞA SÜRECİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A REVIEW ON THE PEACE BUILDING PROCESS IN MYANMAR / BURMA)

 • Price: 3.99 €
BARIŞ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSRAİLFİLİSTİN SORUNU

BARIŞ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSRAİLFİLİSTİN SORUNU
(ISRAILFILIST'S PROBLEM WITHIN THE SCOPE OF PEACE WORKS)

 • Price: 3.99 €
BARIŞ ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA KOLOMBİYA İÇ SAVAŞI

BARIŞ ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA KOLOMBİYA İÇ SAVAŞI
(COLOMBIA CIVIL WAR IN THE CONTEXT OF PEACE BUILDING)

 • Price: 3.99 €
ELEŞTİREL GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDEN GÖÇ VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ

ELEŞTİREL GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDEN GÖÇ VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND SECURITY FROM THE CRITICAL SECURITY PERSPECTIVE)

 • Price: 3.99 €
ELEŞTİREL GÜVENLİK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA RUANDA SOYKIRIMININ ANALİZİ

ELEŞTİREL GÜVENLİK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA RUANDA SOYKIRIMININ ANALİZİ
(ANALYSIS OF THE RWANDAN GENOCIDE IN THE CONTEXT OF CRITICAL SECURITY APPROACH)

 • Price: 3.99 €
ELEŞTİREL YAKLAŞIM VE GALLER OKULU: 11 EYLÜL 2001 TERÖRİST SALDIRILARININ ETKİSİNDE TOPLUMSAL GÜVENLİK

ELEŞTİREL YAKLAŞIM VE GALLER OKULU: 11 EYLÜL 2001 TERÖRİST SALDIRILARININ ETKİSİNDE TOPLUMSAL GÜVENLİK
(CRITICAL APPROACH AND WALES SCHOOL: SOCIAL SECURITY IN THE EFFECT OF TERRORIST ATTACKS ON SEPTEMBER 11, 2001)

 • Price: 3.99 €
FEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLER YAKLAŞIMI AÇISINDAN MÜLTECİ KADIN SORUNU: SURİYELİ MÜLTECİ KADINLAR ÖRNEĞİ

FEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLER YAKLAŞIMI AÇISINDAN MÜLTECİ KADIN SORUNU: SURİYELİ MÜLTECİ KADINLAR ÖRNEĞİ
(REFUGEE WOMEN'S PROBLEM IN FEMINIST INTERNATIONAL RELATIONSHIP APPROACH: EXAMPLE OF SYRIAN REFUGEE WOMEN)

 • Price: 3.99 €
FEMİNİST AÇIDAN AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI

FEMİNİST AÇIDAN AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI
(FEMINIST PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN UNION COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY)

 • Price: 3.99 €
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YEŞİL TEORİ: İKLİM DEĞİŞİMİ VE KÜRESEL ISINMA BAĞLAMINDA BÜYÜK GÜÇLERİN KUZEY KUTBU REKABETİ: ARKTİKA’NIN YENİ JEOPOLİTİĞİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YEŞİL TEORİ: İKLİM DEĞİŞİMİ VE KÜRESEL ISINMA BAĞLAMINDA BÜYÜK GÜÇLERİN KUZEY KUTBU REKABETİ: ARKTİKA’NIN YENİ JEOPOLİTİĞİ
(GREEN THEORY IN INTERNATIONAL RELATIONS: NORTH POLE COMPETITION OF BIG POWERS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE AND GLOBAL WARMING: NEW GEOPOLITICS OF ARCTIC)

 • Price: 3.99 €
TOPLUMSAL EKOLOJİ VE ULUSLARARASI HİYERARŞİ

TOPLUMSAL EKOLOJİ VE ULUSLARARASI HİYERARŞİ
(SOCIAL ECOLOGY AND INTERNATIONAL HIERARCHY)

 • Price: 3.99 €
YEŞİL TEORİ EKSENİNDE KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL OLAYLAR

YEŞİL TEORİ EKSENİNDE KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL OLAYLAR
(GLOBALIZATION AND SOCIAL EVENTS IN THE GREEN THEORY AXIS)

 • Price: 3.99 €