US'S CUBAN POLICY IN THE CONTEXT OF CONSTRUCTIVISM Cover Image
  • Price 3.99 €

KONSTRÜKTİVİZM BAĞLAMINDA ABD’NİN KÜBA POLİTİKASI
US'S CUBAN POLICY IN THE CONTEXT OF CONSTRUCTIVISM

Author(s): İlker Aral Güngör
Subject(s): Recent History (1900 till today), 19th Century Philosophy, International relations/trade, Security and defense
Published by: Transnational Press London
Keywords: United States; Cuba; international relations; constructivism;
Summary/Abstract: Barack Obama ve Raul Castro’nun ABD ve Küba arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden başlatacaklarını açıkladıkları 17 Aralık 2014 tarihi iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından büyük önem taşımasının yanında Soğuk Savaş yıllarından günümüze taşınan son problemin de ortadan kaldırıldığı anlamına gelmektedir. Kökleri ABD’nin bağımsızlık savaşı verdiği döneme kadar götürülebilecek olan iki ülke ilişkilerinde özellikle Küba’nın bağımsızlığını kazandığı 20. Yüzyılın başlarından itibaren sorunlar yaşanmaya başlamış, 1959 yılında Küba’da Fidel Castro’nun başa geçmesinden kısa bir sonra ise ilişkiler tamamen durmuştur. Soğuk Savaş döneminde SSCB’ye yaklaşan ve komünist blokta bulunan ülkelerle yakın ilişkiler içinde bulunan Küba, ABD tarafından kendi güvenliğine ve uluslararası güvenliğe tehdit olarak algılanmış, “arka bahçedeki düşman” olarak değerlendirilmiştir. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile komünizmin tehdit olmaktan çıktığı bir dünyada Rusya, Çin ve Vietnam gibi ülkelerle ilişkilerini normalleştiren ABD’nin Küba ile ilgili algılarında ve Küba’ya karşı izlediği politikalarda Barack Obama dönemine kadar neredeyse hiçbir değişiklik olmamıştır. SSCB’nin dağılması ile en önemli desteğini kaybeden ve ekonomik sıkıntılar içerisinde olan Küba, ideolojik ve askeri açılardan ABD için tehlike oluşturamayacak durumdadır. Üzerinde düşünülmesi gereken nokta ABD’nin Barack Obama’ya kadar Küba’yı neden bir problem olarak algıladığı, düşmanca tutumunu devam ettirdiği, Obama’nın başkanlık döneminin sona erdiği de göz önünde bulundurulursa, bundan sonra da devam ettirip ettirmeyeceğidir. Çalışmanın ana sorunsalı da bu konu olarak belirlenmiştir.

  • Page Range: 223-253
  • Page Count: 31
  • Publication Year: 2018
  • Language: Turkish