SYRIAN REFUGEE CRISIS IN THE FRAME OF THE GAME THEORY Cover Image
  • Price 3.99 €

OYUN KURAMI ÇERÇEVESİNDE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ
SYRIAN REFUGEE CRISIS IN THE FRAME OF THE GAME THEORY

Author(s): Emirhan Kaya
Subject(s): Politics, Political Theory, International relations/trade, Security and defense, Present Times (2010 - today), Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Syria; civil war; refugee crisis; game theory; international relations;
Summary/Abstract: Suriye’de yaşanan iç savaşın neden olduğu mülteci krizi, son dönemde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin gidişatını önemli derecede etkileyen bir gelişme olarak ön plana çıkmaktadır. Bu durumun temel nedeni; söz konusu krizin Türkiye ile AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması (GKA) ve buna paralel olarak başlatılan vize serbestliği diyaloğunun yanı sıra üyelik müzakerelerinde yeni fasılların açılması konusunda da belirleyici olmasıdır. Bu çerçevede, esasında Türkiye-AB ilişkilerinden bağımsız olarak ele alınabilecek olan Suriyeli mülteci krizine karşı taraflarca etkin bir çözüm üretilememesi, gelinen son aşamada söz konusu krizin Türkiye ile AB arasında bir pazarlık unsuru haline gelmesine neden olmuştur. Taraflar arasında konuyla ilgili yürütülen müzakereler bu nedenle stratejik bir nitelik kazanmaktadır.

  • Page Range: 157-176
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2018
  • Language: Turkish