THEORETICAL FRAMEWORK: SECURITY IN INTERNATIONAL RELATIONS Cover Image
  • Price 4.50 €

KURAMSAL ÇERÇEVE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİK
THEORETICAL FRAMEWORK: SECURITY IN INTERNATIONAL RELATIONS

Author(s): Sibel Turan, Nergiz Özkural Köroğlu, İlker Aral Güngör
Subject(s): Political Theory, Sociology, International relations/trade, Security and defense
Published by: Transnational Press London
Keywords: international relations; security; theoretical framework;
Summary/Abstract: Güvenlik yaşamın tüm evrelerinde karşımıza çıkan bir kavramdır. Herkesin ve her şeyin güven altında olmaya ihtiyacı olduğuna göre hayatımızın büyük bir bölümünün sahip olduğumuz değerleri korumakla geçtiği söylenebilir. Arnold Wolfers’in klasikleşmiş kavramlaştırmasına göre güvenlik, daha önceden elde edilmiş değerlerin korunmasıdır. Objektif anlamda eldeki değerlere yönelik görünen ya da fiili bir tehlikenin olmaması durumu iken sübjektif olarak tehlike şüphesinin olmadığı bir durumu ifade eder. Önem ve işlevi göz önünde bulundurulduğunda kapsamlı bir şekilde kavramsallaştırılması zor ve tartışmalı olan güvenlik, zamanın ve mekânın şartlarına göre farklı şekillerde yorumlanabilen, kişisel, toplumsal ve ülkesel niteliklere göre değişim gösterip tarihsel yaşanmışlıklarla şekillenmenin yanında kişi ve toplumların siyasi görüşlerinden bağımsız olmayan, türetilmiş bir kavramdır. Bu nedenle Uluslararası İlişkiler teorilerinin birbirlerinden farklı güvenlik yaklaşımları üretmiş olmaları doğal bir durumdur.

  • Page Range: 9-18
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2018
  • Language: Turkish