With Gender at the Market: Decision on Further Education of the 15-year Old Cover Image
 • Regular Price 23.14 €

S genderem na trh: Rozhodování o dalším vzdělávání patnáctiletých
With Gender at the Market: Decision on Further Education of the 15-year Old

Author(s): Martina Hynková, Klára Janoušková, Lucie Jarkovská, Tomáš Katrňák, Kateřina Lišková, Iva Šmídová, Marie Valentová
Contributor(s): Miloš Havelka (Editor), Jiří Šafr (Editor), Jiří Ryba (Editor), Alena Miltová (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Education, Labor relations, Social differentiation, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: gender; education; labor market; Czech Republic; qualitative research;
Summary/Abstract: The book focuses on the interconnected systems of education and labour market. This qualitative research conducted in families and schools of fifteen years old girls and boys is set in the context of contemporary research of gender aspects of educational systems and the paid-work sphere. It deals with the problem of choosing secondary school and future vocation at the end of the elementary school. The findings of the research are grounded both in sociological theories (emphasising the connection between the social structure and the behaviour of individual actors) and in feminist approaches (emphasising the necessity of social change towards a fair and just society).

 • E-ISBN-13: 978-80-210-7684-6
 • Print-ISBN-13: 978-80-210-5297-0
 • Page Count: 223
 • Publication Year: 2010
 • Language: Czech
Genderové aspekty českého školství

Genderové aspekty českého školství
(Gender aspects of Czech education)

 • Price: 3.00 €
Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému
(Factors determining educational aspirations and educational segregation of girls and boys in the Czech educational system)

 • Price: 3.50 €
Genderová segregace na trhu práce v kontextu segregace ve vzdělání v mezinárodním srovnání

Genderová segregace na trhu práce v kontextu segregace ve vzdělání v mezinárodním srovnání
(Gender segregation in the labor market in the context of educational segregation in international comparison)

 • Price: 3.00 €
Expertní instituce na poli poradenství při volbě povolání: Přehledová sonda

Expertní instituce na poli poradenství při volbě povolání: Přehledová sonda
(Expert institutions in the field of career guidance: Surveillance probe)

 • Price: 2.50 €
Sekretářky a mechanici CNC strojů. Zn. svobodně: Šance na pracovním trhu a rodinná rozhodování

Sekretářky a mechanici CNC strojů. Zn. svobodně: Šance na pracovním trhu a rodinná rozhodování
(Secretaries and mechanics of CNC machines. Freely: Labor market chances and family decisions)

 • Price: 3.50 €
Rodinu si nedělat: Práce a rodina v úvahách patnáctiletých

Rodinu si nedělat: Práce a rodina v úvahách patnáctiletých
(Don't make a family: Work and family considerations in fifteen years)

 • Price: 3.00 €
Dělání a oddělávání genderu. Inkonzistentní volby školy u patnáctiletých dívek a chlapců

Dělání a oddělávání genderu. Inkonzistentní volby školy u patnáctiletých dívek a chlapců
(Working and separating gender. Inconsistent school choices for 15-year-old girls and boys)

 • Price: 2.50 €
Školní třída pod genderovou lupou

Školní třída pod genderovou lupou
(School class under gender magnifying glass)

 • Price: 3.50 €
Řidička autobusu a zdravotní bratr: Prolamování genderových bariér ve sféře placené práce

Řidička autobusu a zdravotní bratr: Prolamování genderových bariér ve sféře placené práce
(Bus driver and nurse: Breaking down gender barriers in paid work)

 • Price: 3.00 €
Literatura

Literatura
(Literature)

Přílohy

Přílohy
(Appendix)