Bus driver and nurse: Breaking down gender barriers in paid work Cover Image
  • Price 3.00 €

Řidička autobusu a zdravotní bratr: Prolamování genderových bariér ve sféře placené práce
Bus driver and nurse: Breaking down gender barriers in paid work

Author(s): Kateřina Lišková
Subject(s): Gender Studies, Education, Labor relations, Social differentiation, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Gender studies; gender-based occupation; gender segregation; labour market; position of women on labour market;
Summary/Abstract: Z žité reality i ze sociologických výzkumů víme, že veřejná sféra práce je horizontálně i vertikálně genderovaná. Zahraniční studie se často zaměřují na genderovou segregovanost trhu práce (Watts 2005, Evertsson 2004, Reskin 2003, Hultin a Szulkin 2003, Blacburn 2002, Bruijn a Volman 2000, Collinson et al. 1990). Podobně v České republice se většina studií soustřeďuje na makrorovinu a statistické analýzy, které dokumentují genderovou segregaci pracovního trhu (Krause 2005, Marksová-Tominová et al. 2003, Čermáková 2002, Čermáková et al. 2000, Kuchařová a Zamykalová 2000), případně porovnávají situaci v České republice a Evropské unii (Hanson a Wells-Dang 2006, Krause et al. 2004). Tyto studie přinášejí důkazy o tom, že v horizontální struktuře ženy převažují v servisních povoláních a obecně v zaměstnáních s nižším příjmem a prestiží, kdežto muži se koncentrují do profesí s vyšším finančním ohodnocením, a že ve vertikální struktuře muži zaujímají vedoucí pozice, dokonce i tam, kde mezi zaměstnanými drtivě převažují ženy.

  • Page Range: 179-197
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech