School class under gender magnifying glass Cover Image
  • Price 3.50 €

Školní třída pod genderovou lupou
School class under gender magnifying glass

Author(s): Lucie Jarkovská
Subject(s): Gender Studies, School education, Social differentiation, Sociology of Education
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: School; education; gender equality; gender structure in classroom; individual identity;
Summary/Abstract: Školní třída je poměrně jasně ohraničeným prostorem ve smyslu fyzickém i sociálním. Na české základní škole představuje školní třída stabilní skupinu dívek a chlapců stejného věku a jejich vyučujících, kteří se pravidelně setkávají ve vymezeném fyzickém prostoru, vstupují spolu do interakcí, vytvářejí hierarchizovanou strukturu a (re)produkují symbolické významy. Jak poznamenala Joan Acker, organizace (mezi něž patří i škola – pozn. autorka) jsou arénou, ve které jsou vynalézány a reprodukovány rozšířené kulturní vzory a reprezentace genderu (Acker 1991: 163). Znalost kulturní produkce je důležitá pro porozumění genderové konstrukci (Hearn a Parkin cit. podle Acker 1991: 163). Ve škole lze dobře pozorovat mechanismy (re)konstrukce kulturních obsahů. Dívky a chlapci, žákyně a žáci, stejně jako vyučující zde rozehrávají své individuální identity, které jsou propojeny se strukturou organizace, jež je produktem společnosti. Moje analýza je zaměřena na genderové aspekty života třídy. Snažím se tedy porozumět tomu, co znamená gender pro aktéry pohybující se v poli školní třídy, jak mu rozumějí a jaké strategie chování skrz toto porozumění uplatňují.

  • Page Range: 152-178
  • Page Count: 27
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech