Working and separating gender. Inconsistent school choices for 15-year-old girls and boys Cover Image
  • Price 2.50 €

Dělání a oddělávání genderu. Inkonzistentní volby školy u patnáctiletých dívek a chlapců
Working and separating gender. Inconsistent school choices for 15-year-old girls and boys

Author(s): Kateřina Lišková
Subject(s): Gender Studies, Education, Labor relations, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research, Sociology of Education
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Choices based on gender; female occupation; male occupation; career; education; school choice;
Summary/Abstract: Lidé dělají ve svém životě genderované volby. Mezi ty nejdůležitější patří zcela jistě volba vzdělání a následně povolání. Ze statistických dat je zřejmé, že ženy volí „ženská“ povolání (kadeřnice, sekretářka, učitelka na základní škole), muži „mužská“ (automechanik, stavař, ekonom-manažer). Lidé se tedy většinou rozhodnou pro povolání typické, genderově příslušné. Struktura vzdělávacích oborů je genderovaná, a je to právě tato horizontální genderovanost, která zakládá oborovou segmentaci pracovního trhu, a je to právě segmentace tzv. feminizovaných povolání, která zapříčiňuje nižší výdělky a nižší status žen na trhu práce (Valentová, Šmídová a Katrňák ve třetí kapitole této knihy). Genderově konzistentní volby můžeme sledovat přinejmenším od ukončení povinné školní docházky, jak ukázal i náš výzkum. Převládající konzistence lze vysvětlit prostřednictvím sociální strukturovanosti, v níž se aspirace aktérů přizpůsobují možnostem: lidé chtějí (právě jen) to, co mohou získat; „naděje se přizpůsobují vyhlídkám, aspirace možnostem“ (Bourdieu 2000a: 57). Podle Bourdieuho se v důsledku strukturovaných voleb reprodukuje sociální řád neboli status quo; strukturované volby vedou navíc ke spokojenosti sociálních aktérů, protože skrze ně dosáhli (právě jen) na to, nač aspirovali.

  • Page Range: 136-149
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech