Introduction to the Thematic Issue Cover Image

Úvodem k monotematickému číslu „Instituce genderu a gender institucí“
Introduction to the Thematic Issue

Author(s): Iva Šmídová
Subject(s): Social Sciences
Published by: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Summary/Abstract: Analyticka kategorie genderu pomalu zakotvila v česke sociologii jako standardni tema članků v sociologickych časopisech. V rukou držite již druhe letošni čislo Sociologickeho časopisu, ktere explicitně defi nuje gender jako kličovy sjednocujici prvek publikovanych analyz. Ač se podařilo jistou roztřištěnost relevantniho sociologickeho poznani v dane oblasti zastřešit strankami kličoveho českeho sociologickeho časopisu letos hned dvakrat, a nabidnout tak pohledy sociologie genderu take tematickym „outsiderům“, monotematičnost čisla nepředznamenava monolitičnost vykladu jednotlivych autorek (v tomto čisle s vyjimkou recenze bez autorů) a pochopitelně ani jednoznačne „řešeni genderove otazky“ v česke so ciologii pro letošek, natož jednou pro vždy.

  • Issue Year: 45/2009
  • Issue No: 04
  • Page Range: 645-647
  • Page Count: 3
  • Language: Czech